Ali Rıza Avni Tınaz (1931-1995)

Ali Rıza Avni 1931 yılında İzmir’de doğdu. Babasının adı Hüseyin Avni, annesinin adı Şefika’dır. 1935 yılında ailesiyle birlikte Ankara’ya geldi; bütün öğrenim hayatını Ankara’da tamamladı. Daha sonra yeniden İzmir’e yerleşen sanatkâr, İzmir Radyosu Yayın Şefliği de yaptı. Edebiyat ve mûsiki tarihine merak ederek, yıllarca süren sabırlı bir araştırma sonucu zengin bir arşiv vücûde getirdi. Çeşitli yayın organlarında inceleme yazıları yayınladı. On yılı aşkın bir süredir “Ses ve Saz Dünyamızdan” adındaki programı hazırlamış ve çok beğenilmiştir. TRT İhtisas Komisyonu’nda çalışmıştır. Eski edebiyatımızı çok iyi inceleyen Ali Rıza Avni, eserlerinin çoğunun sözlerini kendisi yazmıştır. Başka güzel şiirleri de vardır. Mûsiki ve müzikoloji ile ilgili olarak yazdığı eserlerin sayısı dokuzu bulur.

Mûsiki çalışmalarına Saip Egüz’den nota ve solfej dersleri alarak başladı. Biraz ilerledikten sonra Ankara Mûsiki Cemiyeti’ne girdi. Burada Hayri Yenigün, Fehmi Tokay, Nuri Halik Poyraz gibi ustalardan yararlandı. İlk beste çalışmalarına 1950 yılında neva makamından bestelediği “Deldi bağrım bülbül-i biçare nâlânın senin” güfteli şarkısını besteleyerek başladı. Bundan sonra dini ve dindışı olmak üzere yüz yirminin üzerine eser besteledi.
Evli olan sanatkârın bir kız çocuğu vardır. Ali Rıza Avni 29 Mart 1995 tarihinde İzmir’de vefat ederek ertesi günü defnedildi.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Acemaşiran-Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu

Acemaşiran-Düştüm bir yol sevdasına

Evç-Sen gülersin gül gibi

Neveser Saz Semaisi

Sûzidil-Açmıştı alevler gibi çehrendeki güller

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git