Kemani Bülbüli Salih Efendi

Salih Efendi XIX.yüzyıl sonlarından itibaren ün kazanan saz sanatkârlarındandır. Doğum tarihi bilinmiyor; 1923 yılında İstanbul’da öldü. Eski keman çalış tekniğini devam ettirenlerdendir. Uzun yıllar piyasada çalıştı, konak ve yalılara devam etti. Teknik bir icrakâr olmamakla birlikte baskıları temiz, icrâsı güzeldi. Mûsiki hocası bilinmiyor. Mûsikimizin pratik yönlerini iyi kavradığı bıraktığı eserlerden anlaşılır. Bazı plâklarında Tanburi Cemil Bey’e eşlik etmiş, tek başında da taksim plakları doldurmuştur. Çağının sanat anlayışı içinde başarılı bir sanatkâr sayıldığı için “Bülbül gibi” anlamına gelen “Bülbüli” sıfatını aldı. İstanbul’da bulunan özel mûsiki kuruluşlarının konserlerine katıldı ve bir süre İzmir ile Eskişehir’de çalıştı. Şarkı repertuvarımızda bulunan yirmi beş kadar şarkısının bazıları güzeldir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Hicaz-Aşk-ı tasvir-i hikâyet için ey nâzik-edâ

Hicaz-Cevr-i hicrin arttırır feryâdımı

Hicaz-Nihâyet gelmiyor feryâd ü âha

Hicaz-Yeter üzdün beni ey melek

Hicazkâr-Bakmıyor üftâde-i nâ-şâdına

Hüzzam-Kan ağlatıyor çeşm-i siyahın bana billah

Hüzzam-Mahzun gönül heyhât şâd olacak mı sanıyorsun

Muhayyer-Acep bülbül ey melek feryad eder mi kafeste

Sabâ-Nihâyet gelmiyor  feryâd ü âha

Sûzinâk-Zevk alır zâlim bugün ölsem memâtından bile

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git