Cinuçen Tanrıkorur (1938-2000)

1938 de İstanbul’da doğdu.İtalyan Lisesinden sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksel Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Müziğe 3 yaşında aile içinde ses eğitimiyle başladı.Kendi kendine nota, makam, usul öğrendi. 14 yaşında beste yapmaya, 18 yaşında ud çalmaya başladı ve 22 yaşında İstanbul Radyosu’nun ud sanatçısı sınavını büyük jüri önünde kazandı. İmar ve İskan Bakanlığı’nda şehirci mimar olarak çalıştığı sırada 1973 de Ankara Radyosu TSM Şube Müdürlüğü görevine getirildi.Yine bu yıllarda Bağdat Konservatuarı’nıkurdu.1982 de TRT Müzik Dairesi Başkanı Vekili iken istifaen ayrılıp, Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim Bölümü’nü kurdu.

1989 Yılında Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’na solist sanatçı olarak atandı. Aynı yıl kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı geçiren Tanrıkorur, bakanlık tarafından Washington DC’ye böbrek nakil ameliyatı için gönderilmiştir. Beste ve konserler açısından bundan sonraki 10 yıl sanatçının en verimli dönemi olmuş ve yine bu dönemde 300’e yakın eser bestelemiştir.
Batılı anlamda ilk örneği olan Ud Metodu, Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler, Biraz da Müzik, Saz ü Söz Arasında, Osmanlılarda Müzik, Türk Musikisi El Kitabı adlı yedi kitap ile Aksiyon ,Dergah, Töre, Kubbealtı Akademi Mecmuası gibi dergilerde çok sayıda makalenin yazarı olan 5 yabancı dil bilen Tanrıkorur’un yurt içinde ve yurt dışında verilmiş pek çok tebliğ ve konferansı vardır.Fransız Radyosunca LP’ si yapılan ilk klasik Türk Müziği sanatçısı olan Tanrıkorur, Taylan’dan ABD’ye, İsveç’den Suudi Arabistan ve Fas’a kadar 22 ülkede davet üzerine solo ud ve ses resitalleri, konferans ve seminerler vermiştir.505 bestesi mevcuttur. 28 Haziran 2000 saat 19.40 da Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Atam

Atasözleri

Atatürk Marşı

Bayram Mânisi

Besmeleyle çıktım yola

Besmele, İhlâs-ı Şerif ve Münâcâat

Çocuk Besmelesi

Çocuk Şarkısı

Etüd Folklorik

Etüd Ud İçin

Hicaz-Beni bûyûn ile gel mest ü rehâvi ediver

Hicaz-Ben yıllara terkettim ümit yüklü bahârı (Nisan Kıpırtıları)

Hicaz-Ben senin meselen olabildim mi (Suç Kimin)

Hicaz-Bir günün âsûde geçmez âh-ü efgân etmeden

Hicaz-Bir hıyâbandır ki hasret kûyi cânândan geçer (Geçer Gazeli)

Hicaz-Çağ geçti gün tükendi ömür bitmek üzredir

Hicaz-Çal bende olup âh’larımla sana demsâz (Çal Meleğim)

Hicaz-Camlarda nakışlar belirirken yine yer yer (Nisan Yağmuru)

Hicaz-Cândadır sevdiğimiz dağda beyâbanda değil (Mansur el Hallâc’ın ruhuna)

Hicaz-Düşeli derd-i firâkın ile sevdâya meye

Hicaz-Eş seçmeye girdimdi gönül bahçesine (Gül Bahçesi)

Hicaz-Ey dost aşarız dağları (Bitmeyen koşu)

Hicaz-Günler ne çabuk geçip giderdi (Bekleyiş)

Hicaz-Iztırâbın sonu yok sanma (Akın Özkan’a)

Hicaz İlâhi-Dönüyor câzibe-i aşk ile âlem (Mâbed)

Hicaz İlâhi-Gözlerini kaldır göğe

Hicaz İlâhi-Yâd-ı hayâl-i yâr ile

Hicaz-Mavi maviydi gökyüzü

Hicaz Rübâi (Nerede)

Hicaz-Rüya gibi bir akşamı seyretmeğe geldim

Hicaz Metod -Bir Peri Kızına

Hicaz Sirto-Sevinç

Hicaz-Şimdi bahar gönlümde (Gitme)

Hicaz-Tıpırtılar yağmurların yağışı (Değil Sevdiğim)

Hicaz-Yollarda düşündüm sesinin zevki için

Hicaz-Zaman o gül gibi gül görmemiş zamân olalı

Hicazkâr-Düştük yola her nefeste cânan diyerek

Hicazkâr-Gözlerim gaflete düşmüş sana bakmışsa yine

Hicazkâr-Gün olur devr-i saltanat da biter

Hicazkâr-Harfin ne hükmü var heceden el çek ey gönül

Hicazkâr-Hilkât lisân-ı hâl ile (Derin Beste)

Hicazkâr-Kopar sonbahar tellerinden (Mevsimler)

Hicazkâr-Mev’id-i mehtâba  sâz açmış gümüşten (Mihrâbâd)

Hicazkâr-Rütbem alçaksa da gam çekmede son mertebeyim (Selâmet)

Hicazkâr-Sevgimle güzelleşen yüzün hiç solmayacak

Hicazkâr-Sonbahar hüznü mü çökmekte (Rüzgâr Olsam)

Hicazkâr-Yanmakta cenhennemle  yarıştım (Seni sevdim)

Hicazkâr Saz Semaisi (Yağız Küheylan)

Hicazkâr Sirto

Hisar-Şair seria ummâna soluksuz dalana (Memduh Cumhur’a)

Hisar Saz Semaisi

Hisar Şuğul

Hisarbûselik-Kim böyle tapar nefsine (Emin Işık Hoca’ya)

Hisarbûselik Metod

Hüseyni-Bugün yavaş yavaş (Tuna ile Hasbıhâl)

Hüseyni-Gelişiniz neredendir bilemem (Turnalar)

Hüseyni-Gönül çıkar gelir (Üstad Alâaddin Yavaşça’ya)

Hüseyni-Gönülden sevmeyi bilmedikçe (Aşkın en güzeli)

Hüseyni-Söyle bülbül

Hüseyni-Yücelerden yücesin

Hüseyni İlâhi-Nedir bülbül

Hüseyni İlâhi-Senden meded

Hüseyni Metod -Gelin Alayı

Hüseyni Saz Semaisi (Köyde Sabah)

Hüzzam-Âlemde tâ ezelden (Prof.Dr.Halil Cin’e)

Hüzzam-Ben birgün ölürsem (Y.Âsım Arsoy’a)

Hüzzam-Bir an gelip de baktı mı (Göz Göze)

Hüzzam-Bir hüzzam özleyiş

Hüzzam-Ettiğin cevri bile

Hüzzam Güzelleme

Hüzzam-Gariplik tuttu boynumdan

Hüzzam-İndirip yerlere (Yavru Güvercin)

Hüzzam-Öksüz Gönül

Hüzzam-Şaraba Kaside

Hüzzam-Sen beste misin

Hüzzam Tevşih

Hüzzam İlâhi-Gönül yıkma gönül yap

Hüzzam İlâhi-Nedendir

Hüzzam İlâhi-Şüpheyle tereddütle

Hüzzam İlâhi-Ümmidimiz şefâatidir

Hüzzam Saz Semaisi (Gül Bahçesi)

Isfahan-Bir garip aşıkım

Isfahan-Feleğin çenberi

Isfahan İlâhi-Can bedenden çıkmadıkça

İstiklâl Marşı

Kâr-ı Nâtık

Kâr-ı Nev’edâ

Kar Musikileri

Kârçe-i Nüh Felek

Karcığar-Al cânımı cânım ki alevdir teni kurtar

Karcığar-Bilmem ki seni gidince gelen karlı kış nedir

Karcığar-Bir gönül yangının (Cânân Ateşi)

Karcığar-Ecdâdın eski yurdunu çoktandır özledim

Karcığar-Gökler benimle başladı (Serencâm)

Karcığar-Gönülde gerçeğe benzer (Binbir Heves)

Karcığar-Çalabım bir şar yaratmış

Karcığar İlâhi-Sana âşık seni özler

Karcığar-Cenâb-ı pâkine lâyık amel yok

Kürdi Metod-Günaydın

Kürdi Metod-Yankılar

Kürdilihicazkâr-Akşamları sahildeki seyrâne doyulmaz (Göksu’da Akşam)

Kürdilihicazkâr-Bana çok gördü felek

Kürdilihicazkâr-Belki manzum bir yalandır (Gözlerin)

Kürdilihicazkâr-Belki sevda estiren (Tuyuğ)

Kürdilihicazkâr-Ben bûyün ile gel

Kürdilihicazkâr-Bırak merhem süren dostum

Kürdilihicazkâr-Bir gizli gurur duymanı umdum (Başka ne derdin?)

Kürdilihicazkâr-Bir gün şifâ verirsin

Kürdilihicazkâr-Bu gece garipsi bir hâli var (Garip Yıldızlar)

Kürdilihicazkâr-Dinleyen her zerreye

Kürdilihicazkâr-Düştü can mülkü şükür (Sâmiha Ayverdi’ye)

Kürdilihicazkâr-Elâ gözleri daldın (Cemil Ölürken)

Kürdilihicazkâr-Estin efil efil sen (Esmâ Başbuğ’a)

Kürdilihicazkâr-Ey yeşil gözlü dilber

Kürdilihicazkâr-Gerçekle çatıştıysa düşüm suç bende

Kürdilihicazkâr-Hülyâlı gözlerinde garip gölgeler

Kürdilihicazkâr-Kâlb-i mihnet-zede’min zülfüne râm olduğu gün

Kürdilihicazkâr-Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler (Yaz Kuşu)

Kürdilihicazkâr-Kara bahtım da elemlerle ölümler yarışır (Çağlar Işır)

Kürdilihicazkâr-Sen gel de üzüm gözlü güze

Kürdilihicazkâr-Ses ver güzü nâğmenle bahâr et (Selma Sağbaş’a)

Kürdilihicazkâr-Şavkıması sana doğru yolların (Günaydınım)

Kürdilihicazkâr-Yemen diyârındadır (Veysel’im)

Kürdilihicazkâr-Yetiş ey kanlı felek bağrımı yar

Kürdilihicazkâr Longa

Kürdilihicazkâr Medhâlçe

Kürdilihicazkâr Münâcât

Kürdilihicazkâr Saz Semaisi

Kürdilihicazkâr Sirto

Mâhur-Duyulur bahar yelinden(Fetih Bahârı)

Mâhur-Enginlere at sürdüğün akşamdı (Fatih’e Kaside)

Mâhur-Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile

Mâhur-İki kor parçası baktıkça kıvılcımlanıyor

Mâhur Kâr-ı Müseddes

Mâhur Medhal

Mâhur Mohaç Türküsü

Mâhur-Söyleyin neyleyecek halkı cihân yâdımızı

Mahûrbûselik-Sen sûrete bakmakla hüküm verme sakın (Neyzen’e)

Mesnevi Gazeli

Muharrem İlâhisi

Muhayyer-Bir ses ki terennüm gibi (Meral Uğurlu’ya)

Muhayyer Marş

Muhayyer Oyun Havası (Efe)

Muhayyer-Göklerde pır pır uçmakta şimdi (Kurtuldu Gönlüm)

Muhayyerkürdi-Çisil çisil bir mehtap (Geceler)

Muhayyerkürdi-Güneş batınca bu kuşlar uçup gider (Sularda Akşam)

Muhayyerkürdi-Her lokmasında gizlidir esrârı (Şevket Demirci’ye)

Muhayyerkürdi-Sarsın diye bağrımdaki binbir bereyi

Muhayyerkürdi-Taştım yine aşkınla bu tenler bana yetmez

Muhayyerkürdi Sirto

Muhayyersünbüle-Bahtın ağardı gölgesi düzleşti dikleri (Muhammer Ülker’e)

Muhayyersünbüle-Bir peri kıldı yine âşık-ü divâne beni

Muhayyersünbüle-Sâki ki şen oldun su şerab oldu demektir

Muhayyersünbüle Saz Semaisi

Namaz Bilmecesi

Nevâ-Yârab beni sen hâli perişâna düşürme

Nevâbûselik Gazel (Sâmiha Ayverdi’nin ruhuna)

Neveser-Ne sünbülden nasib aldım

Neveser-Beni zâlim çöle gönderdi çiçek bol diyerek

Neveser-Dünya çilesine cennet huzuru (Uçan Halı)

Neveser-Gerçek bu ki sessizliği dünyayı değer

Neveser-Gönlüm yine bir dilbere meyl etti zamansız

Neveser-Bir peridir çehre mavi gözler aman

Neveser-Sensin cefâ perestim

Neveser-Mutrip kerem et çal da aman neveser olsun

Neveser Peşrev

Neveser Saz Semaisi

Nihavend-Ben bahtıma küsmem seni sevdikçe (Sen Gökkuşağımsın)

Nihavend-Beni bu karanlıkta yapayalnız bıraktın

Nihavend-Bir damla yaştan oldu bin damla yaşla doldu

Nihavend-Bir kuş tanıyorum ki baharda (Minik Kuş)

Nihavend-Gecenin bir yarısında kalem vakit der seslenir

Nihavend-Gezindim sâzı-ı hicranımla binbir perde üstünde (Taksim)

Nihavend-Gönlümdeki enginlere gel bak (Tablo)

Nihavend-Ne zaman nursuz kalsam karanlığın içinde

Nihavend-O kuş en kuytu bahçelerde öter (Gece Bestesi)

Nihavend-Sararıyor narçiçeği umutlar

Nihavend-Şimdiden çöktü garip gönlüme hicrân (Ergi Ailesine)

Nihavend-Sol ki yaprak toprak seninle güçlensin (Dilek)

Nihavend-Yaşlı yürek sızlanıyor (Bilmiyorum)

Nihavend-Yükselir semâya doğru ellerim (Mavi Geceler)

Nihavend Horon

Nihavend Medhâl

Nihavend Saz Eseri (Bir Aşk Şarkısı)

Nihavend Saz Eseri (Mehtapta Yakamozlar)

Nihavend Saz Eseri (Seni Düşünürken)

Nihavend Saz Eseri (Sözsüz Romans)

Nihavend Saz Eseri (Uçuşan Hayallerim)

Nihavend Saz Semaisi (Ud İçin)

Nikriz-Aydın’da doğan erlere aman cepken yaraşır (Aydın’lı Erlere)

Nikriz Destan (Hicret)

Nikriz-Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır

Nikriz İlâhi-Üryan gelip yine üryan giderler

Nikriz Kârçe

Nikriz-Sevginin çocukları (Kuş cennetim)

Nikriz-Yağmurlu bir bahârı sarındık (Kara Sevda)

Nikriz-Yüzün mü terlerdi güller mi (Gül Tası)

Ninni (Uyusun yavru büyüsün)

Nişâburek-Acı bensiz yola çıkmaz yara bensiz kanamaz

Nişâburek-Bir eski şarap lezzeti buldum dudağında

Nişâburek-Birden bugün hayâline yaklaştı gözlerim

Nişâburek-Dil derdini gamınla dil-efgâr olan bilir

Nişâburek-Elinle ağrımı kestin dilinle sancımı sen

Nişâburek-Gündüzleri aldım yıkadım gölgeni buldum

Nişâburek-Güzelsin bi bedelsin nâzı perversin

Nişâburek-Hâsılım yok ser-i kûyünde belâdan gayrı

Nişâburek-Hicrân ile yanar geceler

Nişâburek-Issızım gurbette kaldım

Nişâburek Âyin-i Şerif

Nişâburek Medod

Nişâburek Oyun Havası

Nişâburek Oyun Havası (Asyalı Kız)

Nişâburek-Pâkize dil safâdan ruhsârı yâre düşmüş

Nişâburak-Perişândır gönül sensiz

Nişâburek-Sevdâlı gözden ürker (Sitem)

Nişâburek Peşrev

Nişâburek Peşrev (Takım İçin)

Nişâburek Saz Semaisi No:1

Nişâburek Saz Semaisi No:2

Nişaburek Saz Semaisi (Bahar Müjdesi Gözlerin)

Nişâburek Sirto

Nişâburek-Yakar mı nâmeberin yoksa yâre değmez mi

Öğretmenime

Pesendide Peşrev

Pesendide Saz Semaisi

Rast-Beni bûy’ün ile gel mest ü rehâvi  ediver

Rast Bir Öğüt (Gönül Al)

Rast-Bir şafak vakti ordular coşarak (Alparslan’ın Aziz Ruhuna)

Rast-Büyük Itri’ye eskiler derler (Destan)

Rast Destan-Süleymâniye’de Bayram Sabahı

Rast Medhâl

Rast Mersiye

Rast Metod

Rast Nefes

Rast Peşrev

Rast Sirto

Rast Vatan Destanı

Sabâ Mersiye

Sabâ Mulemmâ Gazel

Sabâ Saz Semaisi

Sabâ Şuğul

Sabâbûselik-Sadâ-yı ney haram olsun

Saz Eseri (Ud, Flüt , Çello için)

Segâh-Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyârıdır (Kaybolan Şehir)

Segâh Belgrad Mersiyesi

Segâh Bir Öykü

Segâh Kaside Der-Nât-ı Hazreti Nebevi (Dost)

Segâh-Sevdiğim kahrı Hüdâ’ya inkisâr etmek de güç (Hasret)

Segâh-Şarkılara susamış geceler gibiyim

Segâh-Zemzemle  yıkanmış duru seller gibi ak

Segâh İlâhi-Ben bilmez idim

Segâh İlâhi-Sendedir

Segâh Niyaz Gazeli

Sultaniyegâh Saz Eseri (Sihirli Yuvarlaklar)

Sûzidil Saz Eseri (Güneşe Köprü)

Sûzidil Sazsemaisi (Gençlik Hülyâları)

Şedaraban-İşveperversin güzelsin şûhsun nâzendesin

Şedaraban-Mahrem ettim rûhumun esrârına peymâneyi

Şedaraban-Ömrümce güldü nazlı edâsıyle her seher (Issız Şehir)

Şedaraban Zeybek

Şeddisabâ-Dilşikârım sen esir ettin dil-i nâşâdımı

Şeddisabâ-Gönlümde yanan aşk ile viran olayım gel

Şeddisabâ-Sensiz geçen eyyâmı bahar bil ki hazândır

Şeddisabâ-Sevdân ile dil milkin virâneye döndürdün

Şeddisabâ Murabba

Şeddisabâ Peşrev

Şeddisabâ Saz Semaisi

Seyr-i Nâtık

Sultaniyegâh-Altın bir olta saldım yaşanmış zamanlara (Kayıp Şiir)

Sultaniyegâh-Bir peri masalı kulaklarına (Kandırmak İsterim Seni)

Sultaniyegâh-Git bu mevsimde gurup vakti (Hayâl Şehir)

Sultaniyegâh-Görürüm şafakta sular dupduru (Şafakta Sular)

Sultaniyegâh-Gelse o şûh meclise nâz ü tegâfül eylese (Hafız Post)

Sultaniyegâh-Tâ ezelden demek uşşâka mukadder bu çile (Armağan Derçin’e)

Sûzidil Nev Gazel

Sûzidilâra Semâi (III.Selim’in Aziz Ruhuna)

Sûzinâk-Bülbül olmaz bu dilin nağmesi eyvah gülüne

Sûzinâk-Bûseler vâdeylemiştin âşık-ı hayrânına

Sûzinâk-Nal seslerin sardıkça derin uykuları

Sûzinâk Medhal

Sûzinâk Okul Şarkısı (23 Nisan)

Şehnaz-Âşık-ı pür-yâre-i müjgânınem (Sultanın Aşk Mektubu)

Şehnaz-Bir devlet için çerha temennâdan usandık

Şehnaz-Bir ehl-i dilim kubbe-i minâda gözüm yok

Şehnaz-Biz şevkine hayrân oluruz fasl-ı bahârın (Bahâr Kasidesi)

Şehnaz-Ezelden şâhı aşkın bende-i fermânıyız cânâ

Şehnaz-Geldi bülbülleri aşkın gül için feryâda

Şehnaz-Görmemiş çeşm-i felek hiç biz ne demler görmüşüz

Şehnaz-Hislerle murassâ ve hayâllerle müzeyyen (Yahya Kemâl’e)

Şehnaz-Köle ol kendini vakfeyle de bilmeyene

Şehnaz Kevser Gazeli

Şehnaz Medhal

Şehnaz Oyun Havası

Şehnaz Saz Semaisi (Yıldızlı Yaz Akşamları)

Şehnazbûselik-Tâ ezelden sıfat-i aşk ile mevsûfuz biz

Şevkefza-Ah eden kimdir bu saat kuytuda

Şevkefza-Aşiyan-ı mürg-i dil zülf-ü perişânımdadır

Şevkefza-Bihamdillâh ki biz divâneyiz (Cinnetnâme)

Şevkefza-Çok mu gördün bana birkaç gece mehtâbı felek (Feleğe Gazel)

Şevkefza-Çölde savrulmak için rüzgâr uman kum gibiyim

Şevkefza-İstanbul’u sevdim yedi iklimin için (Gül Yağmuru)

Şevkefza-Sana verdim bu gönül tahtını dem sür diyerek (Gönül Tahtı)

Şevkefzâ Metod

Şevkefza Peşrev

Şevkefza Türkü (Üç Dilber)

Şivennümâ Saz Semaisi

Tâhir-Ne aşka sabreder oldum

Tâhirbûselik-Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir

Tâhirbûselik-Geçiyor yel gibi yıllar teni dümdüz  yaparak

Tâhirbûselik Saz Semaisi (Kip’lere Düğün Armağanı)

Tâhirbûselik Metod

Uşşak-Beni bûy’ün ile gel mest ü rehavi ediver

Uşşak-Bir garip kul düştü yola (Güzeldendir)

Uşşak-Fâni ömür biter bir uzun sonbahâr olur (Ömür Destanı)

Uşşak-Yazdan beridir ot bürüyen bahçede bir gün (Sonbahar Gülü)

Uşşak Münâcât

Uşşak Şükür Kâsidesi

Uzzal-Mey düşmeni rindâna harâm olsun erenler

Uzzal-Nice enginlere daldım nice dardan geçerek

Uzzal-O günâhım bizi kahretse mücâzâtı gerek (Eller)

Uzzal-Pür günâhım ki sesin kalbime rahmet getirir

Uzzal-Vaktâ ki beni gamlı görürler  şâdım

Uzzal-Yakut mine zümrüt birdir bana kayalarla

Uzzal İlâhi-Benim bunda karârım yok

Uzzal Münâcât-Gönül Kuşum

Zâvil-Bir çiçektir ki solar mevsimi geçtikçe başın

Zâvil-Gönülle körkütük olmuş içer gideriz

Zâvilaşirân-Beni pek sevme diyorsun bu itâbın yeri mi

Zâvilaşirân-Bin derdi şerh edersin bir kez bakıp derinden

Zâvilaşirân-Ey bahtım aman gönlüme gem vurma çekil git

Zâvilaşirân-Gel gel dil-i hasret-zede dürdâneyi görsün

Zâvilaşirân-Gözlerin bir mavi derya darda kalmış gönlüme

Zâvilaşirân-Öyle mâhmur eylemişsin çeşm-i cellâdın ki cân

Zâvilaşirân-Sen kanlı canın ey güli nâzende serâbı

Zâvilaşirân-Şöyle baktım gam çekenler hep deli

Zâvilaşirân Âyin-i Şerif

Zâvilaşirân Peşrev

Zâvilaşiran Saz Semaisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git