Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Kömürcüzâde Hâfız Mehmed Efendi ( ? -1885)

28.06.2017
2.724
Kömürcüzâde Hâfız Mehmed Efendi ( ? -1885)

Hâfız Mehmed Efendi, mûsiki tarihimizde bu iki isimle anılır. İstanbul’da doğdu; Enderûn’dan yetişerek Sultan III.Selim ile Sultan II.Mahmud’a musâhib oldu. Aynı yerde mûsiki hocalığı yaptı. İyi bir hanende olarak fasıllara katıldı. 1885 tarihinde İstanbul’da öldüğü sanılıyor. Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’nin hocasıydı. II.Mahmud’un Mustafa İzzet Efendi için idam emrini verdiği günlerde olayların çözümlenmesinde önemli bir rol oynadı “ III.Selim Okulu” nun bu büyük bestekârı, yaşadığı çağın sanat anlayışı gereği çok güzel eserler besteledi. Bunların çoğu unutulmuştur. Sultan III.Selim’in düzenlemiş olduğu şevkefza makamından Dede Efendi ile bir takım hazırlayarak padişaha sundu. Hüzzam makamındaki bestesi bu formun en güzel, en sanatlı eserlerindendir. Mûsiki repertuvarımızda beş beste, dört semâi, sekiz şarkısı bulunuyor.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Mahur Olmusum Divane Vu Hayrani Rum

Sevkefza Dil Besteye Lutfu Keremin Ma Hazer Eyle

Buselikasiran Neveadali Bir Dilberi Goreli

Beyâti Pek Guzelsin Ey Seh I Milk I Vefa

Neveser O Nihali Nazin Aya Saran Asinası Varmi

Sevkefza Husni Zatin Gibi Bir Dilberi Simin Endam

Buselikasiran Cozulme Zulfune Ey Dılruba

Huzzam Aldim Hayali Percemin Ey Mah Dideme

Saba Sevdi Canim Simdi Bir Nevres Fidan

Neveser Meclisde Bu Revnak Bu Setaret Sana Mahsus

Huseyni Acildi Goncai Beharim Pur Oldu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.