Kömürcüzâde Hâfız Mehmed Efendi ( ? -1885)

Hâfız Mehmed Efendi, mûsiki tarihimizde bu iki isimle anılır. İstanbul’da doğdu; Enderûn’dan yetişerek Sultan III.Selim ile Sultan II.Mahmud’a musâhib oldu. Aynı yerde mûsiki hocalığı yaptı. İyi bir hanende olarak fasıllara katıldı. 1885 tarihinde İstanbul’da öldüğü sanılıyor. Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’nin hocasıydı. II.Mahmud’un Mustafa İzzet Efendi için idam emrini verdiği günlerde olayların çözümlenmesinde önemli bir rol oynadı “ III.Selim Okulu” nun bu büyük bestekârı, yaşadığı çağın sanat anlayışı gereği çok güzel eserler besteledi. Bunların çoğu unutulmuştur. Sultan III.Selim’in düzenlemiş olduğu şevkefza makamından Dede Efendi ile bir takım hazırlayarak padişaha sundu. Hüzzam makamındaki bestesi bu formun en güzel, en sanatlı eserlerindendir. Mûsiki repertuvarımızda beş beste, dört semâi, sekiz şarkısı bulunuyor.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Beyâti-Pek güzelsin ey şeh-i milk-i vefa

Bûselikaşiran-Çözülme zülfüne ey dilruba

Bûselikaşiran-Nevedalı bir dilberi göreli

Hüseyni-Açıldı gonca-i beharım pür oldu

Hüzzam-Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dideme

Mahur-Olmuşum divâne vü hayran-ı Rum

Neveser-Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsus

Neveser-O nihal-i nâzın a’ya saran âşinası var mı

Saba-Sevdi cânım şimdi bir nevres fidan

Şevkefza-Dil besteye lutf-u keremin mâ hazer eyle

Şevkefza-Hüsn-i zâtın gibi bir dilber-i simin endâm

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git