Mustafa Nezihi Albayrak (1871-1964)

Mustafa Nezihi Albayrak 1871 yılında İstanbul’un Vefa semtinde doğdu. Hamami-zâde İsmail Dede’nin kız tarafından torununun oğludur. Babası Selâmi Dergâhı şeyhi Muhtar Efendi de mûsikişinastı. Mutaf-zâde Ahmed Efendi’den ders almış, on kadar ilâhi bestelemişti. Dedesi Şeyh Nuri Efendi’dir. İlk ve orta öğreniminden sonra “Mülkiye-i Şâhane”den mezun oldu. Bir süre öğretmenlik, müfettişlik yaptıktan sonra İstanbul ve Halep, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da Ankara Milli Eğitim müdürlüklerinde bulundu. Politika ile uğraşmıştır. Çocuklarının bazılarını mûsikişinas olarak yetiştirdi. Oğlu İzzet Albayrak, Ankara Devlet Konservatuarı öğretim üyelerindendi.

Mûsikiyi Hacı Kirami Efendi, Zekâi Dede ve oğlu Ahmed Irsoy’dan öğrendi. Batı ve Hamparsum notasını iyi bilirdi. Kendisi de stenografiye benzeyen bir nota şekli geliştirmişse de kullanan olmamıştır. Aynı zamanda şair olan Albayrak, uzun yıllar Çarşamba Dergâhı’nda imamlık ve hatiplik yaptı. 13 Ocak 1964 tarihinde öldü. Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.

Bir bestekâr olarak beste, şarkı, ilâhi ve marş türlerinde iki yüz kadar eser besteledi. Bunlardan on kadarı biliniyor. Hamparsum notası ile yazdığı mûsiki koleksiyonu, ölümünden sonra eşi Pakize hanımda kalmış, daha sonra oğlunun eli ile Ankara Devlet Konservatuvarı’nda intikal etmiştir. Konservatuvarın yeni binasına taşınması sırasında büyük bir bölümünün kaybolduğu söylenmiştir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Hicaz-Müheyyâ  oldu meclis sâkiyâ peymâneler dinsin

Hicaz-Ne nâz dilber ile nâil-i meram oluruz

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git