Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Abdülaziz Çelebi (XV. yy)

01.06.2017
2.924
Abdülaziz Çelebi (XV. yy)

Abdülaziz Çelebi, Merâgalı Abdülkâdir’in en küçük oğludur. Hoca’nın bu oğlundan başka Nureddin Abdurrahman ve Nizameddin Abdurrahman adında iki oğlu daha vardır. Abdülaziz Çelebi’nin doğum ve ölüm tarihlerini kesin olarak bilmiyoruz. Takriben XV.yüzyıl ortalarında doğdu; aynı yüzyılın sonlarına doğru öldü. “Nekavetü’l-Edvâr” yâni “Devirlerin Seçilmişleri” adındaki kitabını Fatih Sultan Mehmed adına yazmıştır. Eserin bir nüshâsı Nuruosmaniye Kitaplığı’nda 3646 numarada, bir nüshası da Topkapı Sarayı Kütüphânesi A 5462 numarada kayıtlıdır.

Hakkında edinilen kısa ve dağınık bilgilerde yine aynı pâdişah için tertip etmiş olduğu iki makamdan söz ediliyor. Bunlardan biri “Şûbe-i Şahi” diğeri ise “Şûbe-i Safâ”dır. Birinci makamdan iki eser bestelemiştir. Eserlerden birincisinin bir beyti Arapça, bir beyti Farsça; ikincisinin iki beyti Farsça, iki beyti Türkçe’dir. Edebiyat dilinde “Mülemmâ” denen bu sanatı ustalıkla kullanmıştır. Çeşitli kaynaklarda Abdülaziz Çelebi bin Abdülkadiri Meragi olarak geçer.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.