Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Çömlekçizade Recep Efendi ( ? -1710)

28.06.2017
2.981
Çömlekçizade Recep Efendi ( ? -1710)

Muhtemelen İstanbul’lu olan Receb Çelebi’nin doğum tarihi bilinmiyor. Ailesinin çömlekçilikle uğraşması sebebi ile bu sıfatla anılır. Sultan IV.Mehmed’in saltanat yıllarında yetişen bir bestekar ve hanendedir. Yaşadığı sürece olağanüstü güzellikteki sesi, musiki sanatındaki ustalığı besteleri ile ün yapmıştır. Itri, Nazim, Seyyid Nuh, Ali Ufki Bey gibi musikişinaslarla çağdaştır. Bir kaynakta, sarayda cariyelere ders verdiği belirtildiğine göre Enderun’da hocalık yapmış olabilir. Takriben 1710 yılında Hac için deniz yolu ile Mısır’a giderken gemide öldü.

Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiye göre zevk ve eğlenceye düşkün olan Recep Çelebi, nefir adındaki sazı kullanmakta usta idi. Elde ettiği üstün bilgileri isteyene öğreterek çok öğrenci yetiştirdi. Saz ve söz eseri bestekarıdır. Eski kayıtlarda bulunan eserlerinin sayısı Itri’ninkine yaklaşır. Bunardan beste, ağır semai ve yürük semai olarak yedi sekiz eseri unutulmaktan kurtulmuştur. Selim Giray Han’ın sanat ve edebiyat çevresindeki musikişinaslar arasında yer almış, şiirle de uğraşmıştır.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Ussak Nakis Yürük Semai

Buselik Agir Semai

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.