Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Nane Ahmed Çelebi ( ? – 1689)

28.06.2017
2.315
Nane Ahmed Çelebi ( ? – 1689)

Ahmet Çelebi’nin hayatı hakkında kısa bilgiyi Evliya Çelebi ile Esat Efendi veriyor. İstanbul’un Galata semtinde doğdu; burada büyüdü. Mûsikimizin büyük ilerleme kaydettiği IV.Mehmed döneminde ünü yaygınlaştı. Ahmed Çelebi bu sanat atmosferi içinde, çağdaşı olan mûsikişinaslardan yararlanarak değerli bir sanatkâr, bilgili bir kişi ve iyi bir hanende oldu. Verilen bilgilere göre sesi ve uslûbu çok güzeldi; sanatına karşı çok titiz ve müsamahasızdı. Mûsikiden anlamayanların yanında mûsiki icrâ etmezdi. Genel bilgisi çok geniş Ahmed Çelebi, Hac’dan dönerken 1686’da Mısır’da öldü. Ölümü üzerine düşürülen tarih mısraı şudur:

“Bustan-ı adn ola ya Rab câ-yı Nâne’nin”

Çeşitli güfte mecmualarında ve tezkirelerde yüze yakın dini ve dindışı mahiyetteki eserlerinin sözleri bulunuyor. Şiirle de uğraştığı için şuâra tezkirelerinde kendisinden övgü ile söz edilir. Günümüze Muhayyer makamında ve ağır çenber usûlünde “Vakd-i subh oldu pür olsun kûşe-i meyhâneler”, Tahir makamında ve aksak semâi usûlünde “Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm” güfteli iki eseri gelebilmiştir. İstanbul Ansiklopedisi’nde (s.319), sözleri Üsküdarlı Yahya’ya ait olan aşağıdaki şiiri ırak makamında ilâhi olarak bestelediği kayıtlıdır:

Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yâri gör
Can gözünden sil gubârı çehre-i dil-dârı gör
Oyalanma aldanıp ârâyişine âlemin
Menzil-i maksudûna bir gün ulaşıp varıgör

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Muhayyer Beste

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.