Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Basit Sûzinâk Makamı

11.09.2017
12.077
Basit Sûzinâk Makamı

a-Durağı: Rast perdesidir.

b-Seyri: İnici-çıkıcıdır.

c-Dizisi: Yerinde Rast beşlisine Nevâ perdesinde Hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir.

d-Güçlüsü: Nevâ perdesidir. Üzerinde Hicaz çeşnisi ile yarım karar yapılır.

e-Yedeni’i: 1.aralıktaki fa Diyez Irak perdesidir. Fakat hiçbir Basit Sûz’nâk eser yedenli karar etmez.

f-Donanımı: Si için koma bemolü, mi için bakiye bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.

g-Perdelerin T.M.deki isimleri: Rast, Dügâh, Segâh, Çargâh, Hisâr, Eviç, Gerdaniye’dir

h-Dizinin seyri:Nevâ perdesi civarından seyre başlanır. Orta seslerde dolaşılarak Nevâ perdesinde asma kalış yapılır. Ağır yapılı bir makam olduğundan genişleme sesleri fazlaca kullanılmaz. Ancak, kendi dizisi içerisinde bazı seslerde kalışlar yaparak başka diziler meydana getirir.
Rast Beşlisinin seslerini kullanarak, Rast perdesinde karar verilir.

ı-Makamın Özelliği:Basit Sûz-nâk makamı, basit makamların bir çoğuna benzer. Yapısında Rast ve Hicaz çeşnileri vardır. Nevâ perdesinde Hicaz Dörtlüsü, bir tam ses aşağıya inildiğinde Çargâh perdesinde Nikriz Beşlisi meydana gelir. Yine, Çargâh perdesinin bir altındaki ses olan Segâh perdesine inilirse, dizi Hüzzam olur. Seyir yapılırken ekseriya bu perdede kalış gösterilir.
Yukarıdaki dizide de görüldüğü gibi, dizi üst taraftan genişlemiş olup, Gerdaniye üzerinde bir Bûselik Beşlisi meydana gelmiştir. Fakat bu ek dizinin sesleri fazlaca kullanılmaz. Basit Sûz-nâk makamının donanımı Karcığar makamının aynıdır. Aralarındaki fark, karar perdelerinin değişik olmasıdır. Dolayısiyle dizi de değişiktir.

Makama örnek bir eser:

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.