Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Lâika Karabey

29.06.2017
3.870
Lâika Karabey

Lâika Karabey 1909 yılında İstanbul’da doğdu. Mûsikiye çok erken yaşlarda tanbur çalarak başladı. Tanbur hocası “Şark Mûsiki Cemiyeti”nin öğretmenlerinden, Tanburi Cemil Bey’in yeğeni Hikmet Bey’dir. Rauf Yekta Bey, Rahmi Bey ve Leon Hanciyan’dan çeşitli eserler, Ahmed Irsoy’dan usûllerimizi meşk etti. Eski tanbur icrasının esaslarını Suphi Ezgi’den öğrendi. Sadeddin Arel’den edebiyat, nazariyat, Farsça ve armoni dersleri aldı. Amerikan Kız Koleji ile bazı azınlık okullarında, Saint Michel’de mûsiki, edebiyat ve genel kültür dersleri verdi. İstanbul Belediye Konsevatuarı’nda nazariyat derslerine girerdi. Aynı kuruluşun icra heyetinde, İstanbul Radyosu’nda yıllarca Tanbur çaldı; 1948 yılında icrâ heyetinden istifa etti. “İleri Türk Mûsikisi Konservatuarı”nın kuruluşundan sonra nazariyat, armoni, tanbur öğretmenliği yaptı. Radyoda konserler yönetti.

1948 yılında hayata başlayan “Mûsiki Mecmuası”nda uzun yıllar yazarlık süresince Türk Mûsikisi’nin savunuculuğunu yaptı. Değerli inceleme ve araştırma yazıları yayınladı. Bestekâr olarak iki peşrev, bir saz semâisi, dört şarkısı biliniyor. Lâika Karabey 20 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’da öldü.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Humayun Saz Semaisi

Ussak Harimi Vuslatindan Ayrilirken Basliyor Hicran

Hicaz Pesrev

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.