Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Müstakim Efendi (Ağa) ( ? -1709)

28.06.2017
2.927
Müstakim Efendi (Ağa) ( ? -1709)

Müstakim Efendi İstanbul’ludur. Doğum tarihi bilinmiyor. Genç yaşında ünlü Halvetiye şeyhi Ümmi Sinan-zâde Hasan Efendi’ye intisab ederek icâzet aldıktan sonra tekkeye şeyh oldu; 1693 yangınında tekke harab olunca Eyub Câmii’nin hareminde Hasıcılar hücresinde çileye girdi. Deftardar Hasan Paşa’nın tamir ettirmesinden sonra tekkesine geri döndü ve 1709 tarihinde vefat etti. Mustakim Efendi iyi şâirdi ve özellikle tarih düşürmekte çok ustaydı.
“Ta’miyesi geldi kırklar, yediler, üçler dedi” gibi sözleri çok kullanırdı. Güzel sesli bir zâkirdi. Çok güzel kaside okur, taksim ederek diğer zâkirleri ve tekkeye gelenleri çoştururdu.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Acem Pesrev

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.