Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Şemseddin Ziyâ Bey (1882-1925)

28.06.2017
3.298
Şemseddin Ziyâ Bey (1882-1925)

Şemseddin Ziya Bey, geçen yüzyılın ünlü devlet adamı, şair, mûsikişinas bilgin bir veziri olan Mahmud Celâleddin Paşa ile, paşanın ikinci eşi Leylâ Hanım’ın oğludur. 1882 yılında Vefa’da babasının konağında doğdu. Galatasaray Sultanisi’ni bitirdikten sonra özel hocalardan ders alarak itina ile yetiştirildi. Fransızca, Arapça, Farsça öğrendi ve genel kültürünü zenginleştirildi. Daha on altı yaşında iken Ertuğrul Süvari Hassa Alayı’nda Sultan II.Abdülhamid’in oğlu şehzade Abdülkadir Efendi’ye emir subaylığı yaptıktan sonra “Hünkâr Yaverliği” rütbesine yükeltildi. Babasının ölümünden sonra ağabeyi Salih Münir Paşa’nın himayesinde saraydaki hizmetinin sürdürdü. Padişahın kızı Refia Sultan’la evlenmek üzere iken, bundan vazgeçerek Raşel adında bir Musevi kızı ile evlendi. Bir yıl kadar süren bu evlilikten çocuğu olmadı ve boşandılar. Bundan sonra mûsikişinas bir kimse olan Fatma İsmet Hanım’la evlendi. İsmet Hanım çok güzel lavta çalardı. Bu evlilik bestekârımız için bir dönüm noktası olmuştur.

Saray’ın resmiyetinden ve teşrifatından bıkan Şemseddin Ziya Bey, bu görevlerinden ve askerlikten ayrılarak önce Ticaret, sonra Nafıa Nezaretine girdi. Burada Nezaret mektupçuluğu ikinci kâtipliğe kadar yükseldi. Son görevi İstanbul vilâyeti mektupçuluğudur. Başarılı hizmetlerden ötürü “Liyakat Nişanı” almıştır. Şemseddin Ziya Bey 1925 yılında çok genç yaşında öldü; Ortaköy Yahyaefendi mezarlığındaki aile mezarlığına gömüldü.

Babasını ısrarı ile keman çalarak mûsiki çalışmalarına başladı. Bir süre uğraşmasına rağmen başarı elde edemedi. Fatma İsmet Hanım’la evlendikten sonra, bu eşinin teşviki ile Tanburi Cemil Bey’den tanbur ve kemençe dersleri aldı; bestekârlık denemeleri yaptı. Eserlerini notaya eşi alırdı. Sanatkâr kişiliğinin gelişmesinde, babasının bir akademi niteliğindeki konağına devam eden sanat ve edebiyat adamlarının büyük etkisi olmuştur. Ağabeyi Atıf Esenbel de Cemil Bey’den lavta ve kemençe dersleri alırdı. Babasının ölümünden sonra mûsiki çalışmalarını yoğunlaştırıldı.

Yakışıklı, kültürlü, terbiyeli, sanatkâr ruhlu ve biraz içe dönük yaratılışlı bir kimse olan sanatkâr aynı zamanda şairdi. Eserlerinin çoğunun sözlerini kendisi yazmıştır. Az yaşadı, az eser verdi. “Bir bestekâr olarak Rahmi Bey, Lemi Atlı’yı andıran, hatırlatan taraflarıyla ağır, hafif, güzel, içli şarkılar besteledi. Eserleri, ölümünden sonra zevcesi İsmet Hanım tarafından bir araya getirilerek bastırılmıştır.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Huzzam Lebinde Goncei Sevda Gulumser

Nisaburek Ruyi Gul Endami Hos Husnu Nazik Eda

Ussak Hasretin Aldi Elimden Takat Dermanimi

Mustear Oyle Sermestimki Idrak Etmezem Dunya Nedir

Sedaraban Dusunup Hep Seni Ruhum Dusunur Bi Payan

Suzinak Yaziktir Gamzene Soyle

Rast Nihan Oldu Gonulden Zevki Hulya

Hicazkar Isvelidir Ol Civan

Hicaz Ey Suhi Cihan Nuri Zaman Taze Fidansin

Hicaz Felek Cemiyyetin Bozdu Nedir Bu

Sehnaz Denizin Dalgasini Bekliyorum Dinliyorum

Kurdilihicazkar Sevmek Ile Sevismek Ne Imis Bir Sunu Gorsek

Hisar Degme Allah Askina Ey Ruzigar

Kurdilihicazkar Bikdim Elinden Artik Senin Ben

Neva Ko Sinem Atese Yansin

Ussak Bir Aska Esir Ettiki Ol Cesmi Siyahim

Huzzam Firakinla Duyar Ruhum Denizden Nagmeni Canan

Ussak Su Salkim Sogudun Alti Daima

Sehnaz Ey Habi Naza Kanmayan Nergis Uyan

Sedaraban Her Esir Olusta Bir Husnu Ane

Isfahan Ben Nasil Eh Eyledim Kurtulma Sen De Ahdan

Mustear Feryadina Efganina Imdad Edecek Var

Muhayyer Usandim Artik Istignalarindan Ey Safa Kuster

Kurdilihicazkar Bilmem Neden Peri Koymus Koyan Onun Adini

Hicaz Anilsin Yar Ile Bir Yerde Mey Nus Etdigin Demler

Huseyni Cektim Elimi Senden Ey Afet Beni Yakma

Kurdilihicazkar Gozleri Pur Isve Suzgun Ve Nese Vedar

Sedaraban Oldu Seb Mahmuru Zevkin

Evic Yanagin Penbe Bir Guldur

Hicaz Sen Ne Devlet Ne Saadet Ne Cihansin Bilsen

Sehnaz Hem Aldandim Hem Aglattim Bugun Sevdim Yarin Attim

Hicaz Olali Ben Sana Bende

Hicaz Ne Bahtimdir Ne Yari Bi Amandir

Suzidil Askin Mutekabil Olani Omre Bedeldir

Kurdilihicazkar Guvenme Husnune Bu Cagin Gecer

Mahur Su Guzele Bir Bakin Bakisi Nur Saciyor

Huseyni Enisim Gam Kusarimdir Hayalin

Huzzam Su Muhlik Yareyi Acdim Felek Res I Hayalimde

Kurdilihicazkar Hep Cilveli Isveli Kas Kara Goz Surmeli

Ussak Ol Suhi Cefa Perveri Gordumde Bayildim

Ussak Sular Pur Saye Aksam Bi Karar Oldu

Acemasiran Etti Mahim Dun Gece Mustagraki Lutfu Kerem

Suzidil Ey Gonca Acil Zevkini Sur Fasli Baharin

Hicazkar Sazendeler Ahenk Etsin Icilen Mey Sarab Olsun

Hicazkar Sarab Ic Gul Feminde Gul Acilsin

Kurdilihicazkar Mecnuna Misal Etti Beni Cesmi Siyahin

Isfahan Deruni Oldum Ufkenden

Huseyni Yaslanip Yatmis Firasi Nazina An I Seher

Segah Kan Aglarken Celbi Muhabbet Emeliyle

Huseyni Diyemem Ben Elemi Dehr Ile Dilgir Olsun

Kurdilihicazkar Munis Nazarindan Dokulen Vade Inandim

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.