Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Şerahzi ( ? -899)

28.06.2017
3.155
Şerahzi ( ? -899)

Asıl adı Ahmed bin Tayyib-Ebu’l Abbas bin Tayyib bin Muhammed Serahsi ya da daha kısa olarak Ebu’l Abbas Ahmed bin Muhammed’dir. Abbasiler döneminin ünlü hekim ve bilginlerindendir. Serah şehrinde doğduğu için bu sıfatla tanınmıştır. Çağının çeşitli ilim dallarında bilgisini ilerleterek yetişti; tıb, felsefe, mantık, astronomi, astroloji öğrendi. Güzel konuşan, şâir ve mûsikişinas bir kişiydi. Kendisini çok takdir eden halife Mutazıd Billâh zamanında bir yanlışlığa kurban giderek 899’da (H.286) idam edilmiştir. Pûr Firyûs’un “İsaguci”sini şerh etmiş ve “Âdabü’n-Nefs” adında bir ahlâk kitabı yazmıştır. Serahsi’nin asıl önemi “Kitabe’l-Mûsiki-el-Kebir, Kitabe’l-Mûsiki-el-Sagir” adında iki kitabının bulunmasından ileri gelir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.