Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Şerif Çelebi ( XVII.yy)

28.06.2017
3.667
Şerif Çelebi ( XVII.yy)

Şerif Çelebi Anadolu’ludur; nerede ve ne zaman doğduğu bilinmiyor. Tahminen XVII.yüzyılın sonlarına doğru öldü. Atrabü’l-Âsar onun hakkında çok kısa bilgi verir. Herhalde gençliğinde İstanbul’a gelerek kendini yetiştirmiş, Sultan IV.Mehmed’in saltanat yıllarında üne kavuşmuştur. Bu sûretle çağının mûsiki ustalarının yanında yer aldı. Bilemediğimiz bir tarihte bir süre Mısır’da yaşadı. Esad Efendi’ye göre güzel sesli bir hanendeydi. Mûsiki sanatının pratik ve teorik yönlerini iyi bilirdi. Günümüze gelen saz eserlerine bakılırsa, bir mûsiki âletini çalmış olabileceği düşünülebilir.

Şerif Çelebi bir saz ve söz eseri bestekârıdır. Eski söz mecmualarında çok sayıda bestesinin sözleri kayıtlıdır. Başta nevâ makamında sakil usûlünde “Ben ol bed ahde rağmen bir vefâdar eyledim peyda”, Acem Aşiran makamında ve çenber usûlünde “Belâ-yı aşka düştüm aşk mihnetkârı gördün mü?” güfteli besteleri olmak üzere bütün eserleri ilgi görmüş ve sevilmişti. Günümüze söz eseri gelmemiştir.

28 peşrev ve 7 saz semâisi ile saz eserleri bestekârlarının arasında önemli bir yer tutar.XVII. ve XVIII.yüzyıllarda Şerif Çelebinin saz eseri bestesi sayısına ulaşan bir başka bestekâr yoktur. Bu eserler de Ali Ufki Bey’in, Hamparsum ve Kantemiroğlu mecmualarında kayıtlı olduğu için zamanımıza kadar gelebilmiştir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Evic Mehter

Buselikasira Pesrev

Buselik Pesrev

Ibrahimi Pesrev

Rast Pesrev

Neva Pesrev

Bayati Pesrev

Pencgah Pesrev

Bestehicaz Pesrev

Hicazzurgile Pesrev

Bestehicaz Saz Semaisi

Mahur Pesrev

Peykisafa Pesrev

Hicaz Pesrev

Acem Pesrev

Huseyni Pesrev

Segah Pesrev

Sabazemzeme Pesrev

Ibrahimi Saz Semaisi

Irak Pesrev

Peykisafa Saz Semaisi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.