Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Sadeddin Kaynak (1895-1961)

29.06.2017
7.041
Sadeddin Kaynak (1895-1961)

Sadettin Kaynak 1895 yılında İstanbul’da, Taşkasap’ta Lütfipaşa mahallesi’nde doğdu. Babası Fatih Camii “Ders-i amlarından” ve “Huzur-i Hümayun” hocası Ali Alaeddin Efendi, annesi Havva Hanım’dır. İlk zamanlarında Hafız Saadettin Bey olarak tanınmıştır. Bulunduğu semtte ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Balkan Savaşının çıktığı yıllarda (1912),”İlahiyat Zabiti” olarak askerlik görevini yapmak üzere Diyabakır’a gönderildi. Bu münasebetle Elazığ, Harput, Malatya gibi illerimizi dolaştı.İstanbul’a döndükten sonra çalışmalarını kişisel çabası ile sürdürdü. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, o yıllarda adını duyurmuş bir sanatkar olarak birkaç kez Çankaya Köşkü’ne çağrıldı.Atatürk’ün emri ile Kur’an-ı Kerim’in savaşla ilgili ayetleri üzerine ordu komutanlarına konferans verdi.

1926 yılında plak doldurmak üzere Berlin’e çeşitli tarihlerde Viyana, Paris ve Milano’ya gitti. Buralarda Batı Musikisi ile ilgilendi: Paris’te konser verdi. Türkiye’de de plak doldurmuştur. 1953 yılında Sultanahmed Camii ikinci imamlığına tayin edilmişti. Beyin kanamasına bağlı olarak 1955’de sol tarafına felç geldi. Son yıllarını Kadıköy’deki Koşuyolu’nda bulunan iki katlı evinde hasta olarak geçirdi. Bu sıralarda nota defterini her musiki severin yararlanmasına açmıştı.Musikişinas dost ve arkadaşlarının ziyaretinden mutlu olur, en yakın arkadaşlarının aramamasından yakınırdı. Hastalığı ağırlaşınca Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Nihayet 3 Şubat 1961 tarihinde burada öldü. 4 Şubat 1961 Cumartesi günü Nuruosmaniye Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra, tekbir ve ilahilerle Topkapı Merkezefendi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Zehra Hanım’la evli olan Kaynak dört çocuk babasıydı.

Sesinin güzelliği çok küçük yaşlarında çevresinin dikkatini çekerek ilk musiki derslerine Hafız Melek Efendi’den ilahi meşk ederek başladı. Bununla yetinmeyerek, o zamanlar Darüşşafaka’da musiki öğretmeni olan Kazım Uz’dan yararlandı. Daha sonra Şeyh Cemal Efendi’ye devam ederek durak, ilahi ve dört beş fasıl meşk etti. Kendi ifadesine göre bu hocasından geçtiği ilk eser Tab’i’i nin bayati makamındaki ağır semaisiymiş. Hattat ve neyzen Emin Efendi’den de yararlanmıştır. Başlangıçta nota bilmeyen, bestelerini başkalarının notaya aldığı Kaynak, sonraları eserlerini bizzat notaya alacak kadar nota öğrendi. Kimseden ders almadan, önce bildiği eserleri notaya alarak geliştirdi. Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi, düzenli bir musiki eğitimi görmemesine rağmen mevcut kabiliyetini kullanarak bu sanatta ilerlemeyi başardı. Her ne kadar plaklar doldurmuş, şarkılar ve gazeller okumuş bir kimseyse de Sadeddin Kaynak’ı bir ses sanatkarı olarak düşünmek doğru değildir. Onun Türk Musikisi’ndeki yeri bestekarlığıdır. Bu sebeple sesinin fiziksel yönünü tartışmakta yarar yoktur.

Sadeddin Kaynak bestekarlığa, 1926 yılında Berlin’e giderken yol arkadaşı olan bir avukatın “Hicran-ı elem…” sözleri ile başlayan bir şiirini hüzzam makamından besteleyerek başladı. Eserleri hakkında bir değerlendirme yapmadan önce, onun bestekarlığının birkaç yönden ele almak ve incelemek gerekir. Çünkü hakkında en çok tenkite sebep olan film şarkıları bestekarlığının elbette bir gerekçesi vardır. Kaynak, musikimizin büyük ustalarının henüz hayatta bulunduğu yıllarda geleneklere bağlı sanatkarlardan ders alarak bu sanatın içine girmiş, yeteniği ve merakı ile bilgisini giderek geliştirmişti. Bu sebeple musikimizdeki beste formlarının geleneklerine uymuş, büyük küçük her formda gerçekten sanatlı ve güzel eserler vermiştir. Bu eserlerinden çok, film şarkılarının üne kavuşması Kaynak için bir talihsizlik olmuştur. O halde bu film şarkılarını öne sürerek, bugünkü yoz musikiye zemin hazırladığını söylemek bir ölçüde haksızlık olur. Bunu toplumsal gelişmelerde, geniş halk kitlelerinin musiki zevkinin basite kaymasında aramak gerekir.Ayrıca sinema sanatı gibi hem göze, nem de kulağa seslenen bir olayın etkisi yabana atılacak bir nokta değildir. Kaldı ki o yıllarda “kanto” ve benzeri musiki akımları vardı ve “Arabesk” denen musiki gibi büyük ilgi görüyordu. Kaynak buna da iltifat etmemiştir.Bu noktaya yönelmesinde hiç şüphesiz maddi sebepler de etken olmuştur.

İkinci olarak doğu illerimizde vatani görevini yaparken, çok zengin ve renkli folklorik özelliği olan bu yörelerde incelemeler yapmıştı. Halk musikimizin bölgesel motiflerini derinlemesine incelemiş, bu motifleri sanatkar benliğine yoğurarak bir form ortaya koymuş, şarkı ile türkü arası bir özellik taşıyan eserlerinde ustalıkla kullanmıştır. Bu gibi eserleri o kadar başarılı olmuştur ki, bazıları halk musikimizin otantik eserleri ile karıştırılmıştır. O yörelerin özelliği olan uzun havaları ve Hoyrat ezgilerini bazen ritimli, bazen resitatif olarak pek çok eserine yansıtmıştır. Bu gibi eserlerini bestelerken yine bu yörelerde çok kullanılan hüseyni, gerdaniye, muhayyer gibi makamları seçmiş çoğuna “daği” özellik vermiştir. “Güneş”, “Fırat”, “Gurbet Mektubu” (Göresin mi geldi beni meleğim? ), “Ağlarım çağlar gibi”, “Batan gün kana benziyor”, “Bağrıma taş basaydım” v.b. eserlerinde bu izlenimlerin bütün yansımalarını, renk ve kokularını bulmak mümkündür. Hatta bu folklorik etki başka eserlerinde de hissedilir.

Filmcilik o yıllarda Avrupa ve Amerika’da hızla ilerlemiş, pek çok Dünya Klasiği filme alınmış ve müzikaller çok moda olmuştu. Ülkemizde de buna karşı bir heves başlamıştı. II.Dünya Savaşı çıkınca hem bu endüstri durdu, hem de çevrilmiş olan filmler gelmez oldu. İşte bu sıralarda Mısır’da bu gibi filmlerin çok kötü kopyaları yapılıyor, ucuz fiyatla Türkiye piyasasına sürülüyordu. Bu arada dublaj sanatı gelişerek Türkçeleştirildiğinden, filmlerin musikisinin de Türkçeleştirilmesi uygun görülmüştü. Sadeddin Kaynak bu ihtiyaçtan yola çıkarak seksen beş Arab filmini, “Allah’ın Cenneti, Kahveci Güzeli, Yavuz Sultan Selim Ağlıyor” gibi Türk filmlerini de seslendirdi. Filmlerin orjinalinde musikili bölümlerin süresi çok uzundu, bizim beste şekillerimiz bu mesafeyi kapatamıyordu.Ayrıca eserlerin sözleri filmin konusu ile ilgili olmalıydı. Böylece Vecdi Bingöl devreye girerek eserlerin sözleri ona sipariş edildi.Bu aranağmeli, usul ve makam geçkili, geleneksel betsel şekillerine benzemeyen yepyeni bir form olan film musikisi bestekarlığı doğmuş oldu. Kaynak, bu kısıtlı beste siparişlerinde asla bayalığa düşmemiş, pek azının dışında arabesk nağmelere yer vermemiş ve oldukça başarı kazanmış bir sanatkardır.Bu gibi eserlerinde de titiz bir sanatkarın sanat endişesini ve esprisini bulmak mümkündür. Seslendirdiği ilk film “Leyla ile Mecnun” dur. Her filmde bazen yirmiye yakın söz eseri olduğuna göre, bu gibi eserlerinin sayısı oldukça kabarık olmalıdır.

Bütün bu noktalar ve bu gerçekler göz önüne alınacak olursa, Sadeddin Kaynak’ı üç açıdan incelemek gerekir. Birinci açıdan, bestekarlık geleneklerimize bağlı olarak büyük ve küçük formlarda eserler veren büyük bir bestekardır. İkinci yönden, halk musikimizin geleneksel şekillerini, sanat musikimizin duyuş ve anlayışı ile yorumlayan bir sanatkar olarak dikkati çeker. Üçüncü yönden ise, bazı zorunluluklar ve ihtiyaçtan ileri gelen film musikisi bestekarı olarak görünmesidir.Bu yüzden zaman zaman eleştirilere neden olduğu görülür. Bilmeden, istemeden bugünkü yozlaşmaya bir kapının aralanmasına sebep oldu ise, bunu Kaynak’ın kişiliğinde değil başka noktalarda aramak gerekir.

Bazı revülerin musikili bölümlerini de bestelemiştir. Dini musiki eserleri de vardır. İlahi bestekarlığında da başarılıdır. Çok verimli bir bestekar olmasına rağmen eserlerinin tam bir listesi yoktur. Çoğunun Dr.Alaeddin Yavaşça’nın koleksiyonunda olduğu söyleniyor. Eserlerinin bir bölümünü ailesi tescil ettirmişse de bu az bir bölümünü teşkil eder. Bazı eserlerinin telif hakkını ses sanatkarı Safiye Ayla satın almıştır.

O gün olduğu gibi bugün de çok popüler bir musikişinas olan Kaynak, tek başına, Hafız Kemal Efendi ile hayli plak doldurmuştur. Plağa okuduğu ilk eser Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’nin bayati makamındaki durağıdır. Eserlerinin çoğu plaklara okunmuş; Münir Nurettin Selçuk, Safiye Ayla ve Müzeyyen Senar’ın seslendirdiği eserler satış rekorları kırmıştır. Zaten kendisi de bu sanatkarları sever, bu sanatkarların okumasını istermiş. Bilinen eserlerinin beş ilahi, üç gazel plağı, iki beste, bir marş bestesi ile şarkı, türkü, fantezi ve film musikisi eserleri olarak yüz seksen eserden ibaret olduğu söyleniyor.

Dr.M.Nazmi Özalp- Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Bestenigar Ey Gonul Bir Derde Dustun

Nihavend Dogumun Kutlu Olsun

Rast Bulbul Uyanik Ucuyormusun

Huzzam O Siyah Gozlerini Bir Daha Olsun Gorsem

Sultaniyegah Gun Ufka Indi Renkler Silindi

Ussak Toprak Ana Selam Sana

Muhayyerkurdi Dun Kahkahalar Yukseliyorken Evinizden

Rast Demiryolu Demiryolu Nura Bogdun Sagi Solu

Ussak Gemi Ister Yedek Ne Yelken Ne Kurek

Huseyni Erzincan Yuregim Yakti Dagladi

Acemkurdi Sahil Gecenin Golgesi Altinda Uyuklar

Acemasiran Gonul Sana Tapali

Huzzam Askin Beni Durmaz Yakar

Hicaz Sevmek Sucsa Cekinmezdim Olumden

Sedaraban Tenhalarda Dolastik Sevda Izinde

Neveser Hicranla Harab Oldu Da Sevda Eli Gonlum

Gerdaniye Zeynebim Uctu Gitti

Bestenigar Cicekten Nagmeden Bir Deste Baglar

Huzzam Saatlerce Basbasa Kaldigimiz Geceler

Muhayyerkurdi Ne Yazik Anlamadin Kalbimi Bir An Icin Olsun

Huzzam Cikar Yucelerden Haber Sorarim

Huzzam Eski Libas Gibi Asigin Gonlu

Gerdaniye Ayrilik Perde Perde Uzaklasir Gider De

Rast Nefes

Acemkurdi Dordunuz Birbirinizden Guzel Ey Hemsireler

Muhayyer Bahar Oldu Dustun Dile Sende Figan Eyle Bulbul

Ussak Bir Gundu Leyla Nin Yuzune Daldi

Muhayyer Iste Seni Seven Benim

Gerdaniye Yar Ayrililk Yakti Beni

Nihavend Kalplerden Dudaklara Yukselen Sesi Dinle

Hicaz Dirvana Vurdum Ucti

Huseynikurdi Ben Seni Ellere Verdim Vereli

Acemasiran Sanma Sahim Alemi Sen Sadikane Yar Olur

Huseyni Bir Gun Ben Olaydim Yaradan

Evcara Yillarca Elim Kalbimin Ustunde Egildim

Huzzam Sevgili Ne Demek Bilmem Gonlumce Bilen Var Mi

Kurdilihicazkar Ay Saclarini Koyda Tararken

Huseyni Ay Dogarken Gecelerden Harelenir Garip Garip

Rast Mars Simsek Gibi Kanatli

Hicaz Tel Tel Taradim Zulfunu Tellerine Gul Bagladim

Huzzam Mehtapli Gecelerde Biz Sahile Inerdik

Acemasiran Geliyor Bas Bugumuz Ataturk Icin

Hicaz Dertli Gonul Dinle Beni Gul Gitti Kaldi Dikeni

Segah Leyla Bir Ozge Candir

Huseyni Bir Ay Dogmus Pasinden

Mahur Yine Costu Turk Yurdu

Rast Hayat Ne Tatli Ipek Kanatli

Huseyni Adin Yasar Dillerde Kiskanirim Sen Aysem

Gerdaniye Ovalarda Meltem Ol Daglarda Bad I Saba

Ussak Ineyim Gideyim Osmaneline

Huzzam Beklerim Hergun Bu Sahillerde Mahzun Boyle Ben

Evc Guzel Kizlar Kadinlar Biliniz Ne Isterim

Huseyni Kizildagdan Cikarsin Kopurerek Tasarak

Hicazkar Cozmek Elimde Degil Gonlumu Senden Kadin

Kurdiacemasiran Savaskanlik Bizimdir

Nihavend Gel Goklere Yukselelim Gel De Seninle

Huzzam Gozlerinden Icti Gonlum Neseyi

Tahir Gelin Havasi

Hicaz Distan Viran Bagliyim

Karcigar Bir Gul Koparip Gogsume Tak

Mahur Mars

Ussak Eyyamim Olmadan Gemim Yurumez

Hicaz Ilgit Ilgit Esen Seher Yelinden

Ussak Nicin Baktin Bana Oyle

Karcigar Uludagi Dumanlidir Basin Senin

Mahur Gonul Daglar Gibi Yalcindir Sarpdir

Ussak Hoy Deniz Karadeniz

Muhayyer Batan Gun Kana Benziyor

Nihavend Neden Uzaklasiyor Saadet Aramizdan

Huzzam Nurunla Yanan Gonlum Umidim Gibi Yuksek

Ussak Tamzaradan Gecdinmi

Ussak Bu Gece Dugun Dernek Binbir Geceden Ornek

Acemkurdi Yalniz Diye Askima Yeminim Var

Huzzam Cok Aradim Ruhuma Es Olacak Bir Kizi

Bayati Ruhuma Sundugun Mukaddes Gunah

Hicazbuselik Bir Zaman Gencti Yasim

Rast Cocuk Sarkisi

Rast Ilahi

Mahur Sicrayinca At Sirtina Oluruz Zorlu Firtina

Huseyni Ussak Selam Size Selam Size Sehirliler Selam Size

Huzzam Beni Huznumle Birak Istemiyorum Seni

Mahur Kadehinle Bana Biraz Raki Ver

Hicazkar Ciceklerin Guluyor Sevincinden

Rast Yasatan Olmez Yasar Gonullerdedir Yeri

Hicaz Ne Feryad Edersin Divane Bulbul

Ferahfeza Hayat Garip Bir Ruyadir

Rast Aile Yuvasini Kadindir Cennet Yapan

Muhayyerbuselik Pinar Basinda Sandim

Ussak Alemde Dogru Dost Yoktur

Bayatiaraban Geldi Bir Hale Gonul Gelmez Hayale Gonul

Segah Ayrilik Yaman Kelime

Huzzam Sen Her Zaman Kalbimdesin

Acemkurdi Bizim Elin Koyunlari Kuzular

Huseyni Ben Bir Coban Kiziyim

Bayati Umit Yolu Serap Mi

Dugah Mersiye

Ussak Turk Iscisiyiz Her Isin Eri

Bayatibuselik Beyaz Gogsun Bana Karsi Acma

Sultaniyegah Yesiller Umman Kadar Derin Olurmus

Karcigar Nazlim Sana Kavusamam

Hicazkar Gunlerce Durmadan Kosar Ararim

Nihavend Icimde Bir Huzun Var Bilmem Neye Uzgunum

Muhayyer Yareliyim Yareli

Bayatiaraban Ilahi

Gerdaniye Daglarin Sunbulu Var Baglarin Bulbulu Var

Segah Ilahi

Muhayyerbuselik Mecnun Gibi Nam Istese Efsane Olurduk

Huzzam Hicranu Sinei Purhunumu Daglar

Zavil Ela Gozlum Yiktin Benim Evimi

Hicaz Deli Gonul Gafil Olma Gozun Ac

Muhayyerkurdi Bir Zaman Kalbim Bostu Kelebek Gibi Sendim

Karcigar Bakislari Hovarda Bulusalim Fuarda

Huseyni Sesini Duydum Geldim

Hicaz Gonlum Onu Gogsundeki Benden Taniyordu

Karcigar Def Dumbelek Cengi Cemen

Mahur Gel Seninle Bu Kisin Bir Yere Kapanalim

Rast Uvertur

Acemasiran Bulutlar Kokunu Getirir Bana

Karcigar Asigim Baharin Yesil Gozune

Huseyni Ne Care Gonul Ne Care

Mahur Olsa Da Hos Kokulu Dikenlidir Gul Yolu

Sehnazbuselik Gonlumun Sultanisin Ferman Senin Efendim

Rast Gun Altun Basini Yine Koydu Yurdun Sinesine

Rast Soyle Kuzum Hayaline Onu Biraz Unutayim

Ussak Nazir Olmaz Sana Alemde Teksin

Muhayyer Elmanin Alina Bak

Mahur Sevgi Sevkat Iki Kardes

Suzinak Saki Yeni Sevdim Bana Sen Eski Sarab Sun

Rast Benim Olsan Sen Bir Gul Gibi Koklar Sararim

Hicaz Bir Ah Ceksem Dagi Tasi Eritir

Ussak Mihnetle Gecen Omrume

Muhayyer Daglar Agardi Kardan

Rast Mesud Bugun Gonuller Gulelim Eglenelim

Huseyni Sor Su Yildizlara Sor Dogan Aya

Gulizar Su Kimsesiz Sahralarda

Sababuselik Aglasin Bulbulleri Varsin Bu Bag I Alemin

Huseyni Kalbimde Biten Guldur

Nihavend Koyumun Benzeri Yok Bu Illerde

Muhayyer Basimda Duman Var Kalbimde Sizi

Karcigar Serceler Oynasiyor Kanlari Kaynasiyor

Huseyni Yildirimlarla Yanik Bagrimizin Ugrasi Var

Muhayyer Surmeyi Goz Oldurur

Nihavend Bebekle Goksu Kanlica

Muhayyer Karsida Kara Yonca Gel Seveyim Doyunca

Saba Andim O Gecen Gunleri Hasretle Derinden

Huseyni Bingollerden Suzulursun Inersin Firat

Huseyni Karsi Dagdan Ucan Turna

Suzidil Ben Yillarca Yanmisim Sen De Busbutun Yakma

Muhayyer Bu Ciceklerden Kim Alir

Hicaz Kalbin Derdimi Bilse Acirdi Belki Biraz

Segah Bir Ruzgardir Gelir Gecer Sanmistim

Hicaz Umitlerin Hep Kirildi O Eller Benden Ayrildi

Hicaz Ayrilik Hasretligin Cekerim

Hicazkar Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadima

Huseyni Ben Seni Ellere Verdim Vereli

Huzzam Bir Ses Duydum Inceden

Nihavend Ilkbahara Burunmussun Gul Yuzune Sal Olaydim

Rast Sugul

Karcigar Oh Guzel Sirin Kiz Bakislari Derin Kiz

Bayati Bin Gozyasinin Incilesip Aktigi An

Hicaz Agla Gozlerim Agla

Nihavend Gidiyor Eski Sene Yenisine Gecelim

Hicaz Bulbuller Gibi Ciler Mutlu Gonul Sen Gonul

Rast Encami Hayati Bir Hesab Et

Sehnaz Oksayan Sesinle Taze Bir Can Buldum

Segah Feryat

Karcigar Daglari Hep Kar Aldi

Nihavend Kervan Gider Kavusmaya Bin Can Gider

Hicaz Ilahi

Huseyni Sogutler Sira Sira Su Verilir Misira

Muhayyer Bu Gece Mehtabi Koynuna Almis

Ussak Bir Hatirasin Gencligimin Tatli Cagindan

Kurdilihicazkar Birgun Yasadik Hatirasi Yillara Erdi

Hicaz Bu Yerler Ne Fusunkardi

Nihavend Mehtab Gumusten Oya Isliyor Yesil Suya

Rast Turbe I Ravza I Sultan I Risalettir Bu

Segah Nefes

Nihavend Guller Ne Hostur Renkler Ne Ince

Hicaz Gelin Havasi

Sehnaz Gunlerce Pesinden Agladim Kostum Ceylan

Nihavend Tahirim Can Tahirim Benim Civan Tahirim

Hicazasiran Acildi Gul Figan Etmekte Bulbul Nevbahar Oldu

Hicaz Aglariz Sokaklarda Her Baharda Her Karda

Ussak Her Sesde Bir Nagmesi Var

Muhayyer Birgun Icin Ben Olaydim Yaradan

Ussak Ne Yaptim Kendimi Nasil Aldattim

Hicaz Bitti Her Emel Bitti Gunesim Sondu Gitti

Ussak Giderim Onum Gurbet Arkamdan Gelir Hasret

Suzinak Kurban Oldum Adina Sigindim Kanadina

Hicaz Acilirsin Guzelim Birer Kadeh Icelim

Hicaz Gonlumun Icindedir Gozden Irak Sevgilim

Nihavend Bu Gece Mesud Gece Bitmesin Bu Eglence

Rast Allah Allah Deyip Ettik Sefer

Nihavend Bir Hayal Alemi Icindeyim Ben

Acemasiran Oh Guzel Kiz Gozlerin Mavi Yildiz

Hicazkar Nev Nihalim Kim Buyuttu Boyle Bi Perva Seni

Karcigar Gam Cekme Guzel Nolsa Baharin Sonu Yazdir

Mahur Ruzgarlarla Arkadas Bulutlarla Hemderdim

Huseyni Bayburtun Egmeleri Begenmem Degmeleri

Hicaz Ben Aglarim Eller Guler

Nihavend Gonul Nedir Bilene Gonul Veresim Gelir

Hicaz Bana Yardan Vazgec Derler Gonul Yardan Vazgecer Mi

Muhayyer Gunes Gibi Sahsim Olsa

Huseyni Aglarim Caglar Gibi

Rast Cenazede Mersiye

Nevabuselik Elbet Gonullerde Sabah Olacak

Gerdaniye Yillarca Cirpindin Yillarca Yandin

Bayati Askin Fecri Yuceldi Mujdeler Olsun

Acemasiran Gonul Seni Ayik Bulsam Sorsam Halin Nedir Diye Aymisin Gonul

Huseyni Esmer Bugun Aglamis

Huzzam Daglarin Basi Kardir

Mahur Ben Sizinle Birlik Olup

Buselik Saclarima Ak Dustu Sana Ad Bulamadim

Muhayyer Ben Yillarca Yanmisim Sen De Busbutun Yakma

Nihavend Ruhuma Gecenin Matemi Doldu

Huseyni Beydagina Yaslanmis Sirali Yesil Daglar

Segah Gonulden Yadin Mi Var

Hicaz Bahtimin Karanlik Sarp Yamacindan

Sultaniyegah Ses Vermez Benim Kalbim Degme Gonul Sesine

Nihavend Kutlu Olsun Vezirimize

Hicazkar Mehtap Mi Halelendi Sular Mi Minelendi

Karcigar Esirinim Civan Senin

Muhayyerkurdi Daglara Nur Dogsun Baglar Suslensin

Gulizar Ey Bagban Senden Bir Sualim Var

Muhayyerkurdi Bana Bir Tatli Haber Verdi

Suzinak Hicran Dolu Geceler Bahtim Gibi Karadir

Sedaraban Filiz Oldum Bukuldum Uzandim Kollarina

Huseyni Ayrilik Yildonumu Kalbime Yadin Doluyor

Huzzam Soyle Zalim Nerdesin

Mahur Bana Olan Cefa Senden Degildir

Karcigar Tanburamin Ince Kivrak Beli Var

Nihavend Sararmis Cicegim

Muhayyerkurdi Aksam Yine Golgen

Sehnaz Ilahi

Hicaz Askim Benim Hep Ye S Ile Kalbimde Uyurken

Mahur Atesim Hic Sonmedi

Mahur Ben Guzele Guzel Demem Guzel Benim Olmayinca

Ferahnak Bogazici Buyukdere Tutuldum Ben Bir Esmere

Nihavend Ask Boyledir Asiki Sevda Soyletir

Hicaz Uyu Guzel Oguzum

Suzidil Uyan Sevgilim Uyan Benim Sana Yalvaran

Ussak Segah Maye

Muhayyer Yine Dumanli Daglar Yollar Gecilmez Oldu

Huzzam Kara Kazan Koldadur Yarim Uzak Yoldadir

Huzzam Ne Hazindi O Aksam Birakip Gittin Beni

Nihavend Nedir Sucum Yuce Tanrim

Segah Canakkale Sehitleri Bu Topraklar Icin

Huzzam Gonlum Seher Yeli Gibi Daldan Dala Essem Diyor

Segah Turku Geldi Belleme Ayi Belleyelim Tarlayi

Kurdilihicazkar Bir Esmer Dilberin Vuruldum Husnune

Hicaz Ela Gozlerine Kurban Oldugum

Muhayyer Kiroglanin Davari Dereye Iner

Hicaz Benim Yarim Gelisinden Bellidir

Rast Bir Dudak Buktun Devirdin Badei Gulgunumu

Ussak Yanaklarin Cicektir

Muhayyer Ay Dogdu Batmadimi

Evc Ela Gozlerini Sevdigim Dilber

Huseyni Tutam Yar Elinden Tutam

Sultaniyegah Birlestirdi Sevda Bizi Tek Vucutta Ikimizi

Muhayyer Ne Zaman Gorsem Onu Ayaklarim Dolasir

Mustear Mecalim Yok Bir Tek Soze

Nihavend Oteden Beri Peri Bana El Eder

Rast Duman Duman Ustune Ben De Duman Olayim

Hicazkar Beni Sana Baglayan Gozlerinin Rengidir

Mustear Sebabet Gecti Artik Zevki Mazi Bir Serab Oldu

Muhayyer Anacigim Nice Olur

Karcigar Kocyigitler Duragi Sen Koyum Sirin Koyum

Ussak Yine Esti Muhabbetin Yelleri

Segah Ataturke Mersiye

Nihavend Flurya Flurya Gunes Egildi Suya

Hicaz Bu Haydutlar Birer Aptal

Ussak Perisan Omrumun Nesesi Sondu

Gerdaniye Gozler Mavi Yuz Penbe

Acemasiran Merhem Koyup Onarma Sinemde Kanli Dagi

Huzzam Ya Ilahi Bize Tevfikini Goster

Evc Gonulden Isteseydin Gonlumde Sen Olurdun

Ussak Gemim Gidiyor Bastan

Ussak Gul Derler Bana Gul Derler

Huzzam Meger Cok Sevilenler Birgun Unutulurmus

Ussak Sevda Dolu Gozleri Sozleri Cana Yakin

Sehnaz Dalda Bir Ishak Oter

Muhayyer Bulbulum Gel De Dile

Huseyni Elimde Silahim Var Dilimde Allahim Var

Acemkurdi Soyleyin Nerde O Goz Nuru Gonul Sevgisi Yar

Huseyni Bir Yastikda Var Olsun Gelin Ile Guveyi

Hicazkar Bu Gun Mutlu Gunumdur

Huzzam Batarken Ufukta Bu Aksam Gunes

Segah Derman Kar Eylemez

Kurdilihicazkar Damlalar Damla Damla Icinde

Huseyni Yillar Yollardan Uzun Gurbette Er Dogar Ay

Mahur Ay Dogar Katar Gider

Huseyni Gurbet Elde Yaman Oldu Halimiz

Muhayyerkurdi Hani Bir Gundu Su Derdim Sana Bir Gecse Dedim

Karcigar Telli Turnam Yucelerden Asdimi

Sehnaz Ben Simdi Her Emelden Her Guzelden

Evc Rast Fulurya Fulurya Guzel Fulurya

Muhayyerkurdi Gonul Basbasa Verip Sevismek Hevesinde

Nihavend Okurken Ask Kitabini Dusunme Istirabini

Huseyni Iftirakin Ebedi Ruhumu Huzne Saliyor

Ussak Suzulmus Damlalar Aydan Gunesden

Rast Dogmazdi Kalbe Iman

Hicazkar Hey Pinar Derin Pinar

Rast Min Mekkete Vel Beytil Emced

Huzzam Kalbim Kaniyor Durmadan En Tatli Caginda

Nihavend Istanbul Biricik Dunya Guzeli

Gulizar Yurdumuz Irem Bagi Her Yaninda Irmagi

Acemkurdi Nisanlim Ayri Benden

Ussak Koy Hayati Ne Guzeldir Herkes Icin Bir Emeldir

Ussak Askinla Yanan Sineme El Surme Yanarsin

Saba Dustum Onulmaz Derde

Bayati Her Sinede Bir Gam Gelen Aglar Giden Aglar

Acemasiran Keloglan Isterse Eger

Acemasiran Ask Ehline Hicran Ulfette Safa Var

Huzzam Ask Yolunda Bagri Yanik Yolcular

Nihavend Oh Oh Ne Guzel Sey

Hicaz Bunca Demdir Hasretligin Cekerim

Nihavend Mesud Olunca Gonul

Hicazkar Yuzun Gullerden Ince

Huseyni Dursun Kaptan

Sultaniyegah Askiimin Bahcesinde Acilan Sari Zambak

Nihavend Bahar Bitti Guz Bitti

Ussak Sen Guzeller Sen Guzeller

Tahir Dizlerine Kapansam Kana Kana Aglasam

Karcigar Kara Bulutlari Kaldir Aradan

Huseyni Senin Yazin Kisa Benzer

Huseyni Bagrima Tas Basaydim

Hicaz Muhabbet Koyunun Olsam Sarabi

Hicaz Muhabbet Bagina Girdim Bu Gece

Segah Incecikten Bir Kar Yagar Tozar Elif Elif Diye

Mahur Bekarlar Evlenmeyi Kucuk Birsey Sanmayin

Mahur Ne Olaydim Yar Seninle Bir Yastikda Bas Olaydim

Ussak Hem Umidim Hem De Nesemsin

Gulizar Mersin Baglari Yali Rengi Alev Boyali

Bayati Gece Gunduz Hep Sensin Benim Kaygim Kederim

Nihavend Gul Sen Dalin Olayim

Karcigar Bir Kiz Ile Bir Gelinin Ahdi Var

Bayati Bizim Sahralarin Basi Pare Pare Duman Simdi

Rast Ankara Marsi

Nihavend Ah Gozler O Gozler Siyah Gozler

Huzzam Hangi Sucum Oldu Sebep Hicrine

Bayatiaraban Gece Gunduz Uyku Girmez Gozume

Nihavend Hem Neselen Hem Dans Eyle

Nihavend Cal Ahimi Inlet Guzelim Kanasin Kalbim Elinde

Nihavend Hatirla Ey Gonul Hos Gecen Demi

Cargah Sporcu Kizlar

Hicaz Ne Bos Yere Yanmisam

Ussak Pesimden Bir Bahar Gelir

Hicaz Laz Havasi

Nihavend Menekselendi Sular

Rast Biz Volkaniz Deryalarla Carpisiriz Sonmeyiz

Huzzam Sular Gibi Akar Caglar Benim Su Gamli Gonlum

Huseyni Gidek Bizim Illere

Ussak Yoculuk Var Sevenler Diyarina

Ussak Gemi Yedekte Bayrak Direkde

Hicaz Yad Eller Aldi Beni

Nihavend Mars

Nihavend Hayatin Her Nesesini Evlilik Verir Insana

Huseyni Haticem Saclarini Dalga Dalga Taratmis

Karcigar Bir Yastikda Kocasin Gelin Ile Guveyi

Huseyni Cenk Turkusu

Hicazkar Yucelerden Nazli Nazli Gelin Gibi Suzulen Ay

Bayatiaraban Kalbin Yine Nicin Kustu

Hicaz Daglarin Mazisi Var Alnimin Yazisi Var

Nihavend Ruhumda Gezen Sevgilisin Gozleri Mahmur

Gerdaniye Devretmedi Muradimca Zamane

Hicaz Kahraman Turk Anasi Memesiz Fadime

Huseyni Firat Kenarinin Ince Dumani

Segah Dertliyim Ruhuma Hicranimi Sardimda Yine

Nihavend Ici Yemisle Dolu Orme Sepet Kolunda

Muhayyerkurdi Aman Guzel Mackali

Huseyni Sabah Uyanan Aglar

Muhayyerkurdi Gun Olup Yadima Geldikce Sonen Hatiralar

Muhayyerkurdi Sukru Cavus Mert Yurekli

Hicaz Son Umidim De Bitti Kus Gibi Ucup Gitti

Nihavend Ne Bekleyen Kimsem Var

Acemasiran Nideyim Bilmem Elinden Senin

Segah Gonul Sevdin Sevilmedin Sevda Elinde Elinde

Ussak Yol Gorundu Serime Od Dustu Icerime

Hicazbuselik Nice Yillar Geldi Gecti

Bestenigar Soyle Git Aglanacak Halini Dildare Gonul

Dugah Can Vatan Canan Vatan

Evc Kokladim Yar Elinden Gullerin Guzelinden

Nihavend Mestim Bu Gece Coskunum Senim

Muhayyerkurdi Gonlumun Ozledikce Gorurdum Hele

Karcigar Yine Geldi Evvel Bahar Gunleri

Nihavend Sevgi Kanununun Aldim

Nihavend Canima Can Katan Yar

Hicaz Ninni

Ussak Ciftciyiz Unumuz Var

Mahur Babam Bir Asker Idi

Karcigar Kirpigi Oyali Kiz Bakisi Ruyali Kiz

Ussak Haydindi Kizlar Oyuna Haydindi

Rast O Dudaklar Yine Yaz Geldi De Bulbullesiyor

Hicaz Enginde Yavas Yavas Gunun Minesi Soldu

Huzzam Leylaklarin Hayali Salkimlarin Emeli

Huseyni Hasret Kavusturan Geliyor

Sehnazbuselik Gozlerin Mest Oldugun Demlerde Ey Seh Nazdan

Bayatiaraban Gonca Idik Gul Olduk

Nihavend Bir Kadeh Ictim Sardi Beni

Huzzam Uzaktan Merhaba Olmaz Gel Ey Mestane Bakislim

Huzzam Bir Yerki Sabah Olmayacaktir

Bayatibuselikmahur Gocmenler Ve Akincilar

Huzzam Artik Bu Bahcede Otmesin Bulbul

Huzzam Ya Sahi Bel Cemali

Rast Ey Milletimin Lahzada Halkettigi Ordu

Huzzam Sevenler Sevilenler Gonul Derdi Cekenler

Huzzam Bin Huzun Coktu Yine Gonlume Aksamla Benim

Mahur Alem Bizar Oldu Benim Zarimdan

Huseyni Tutunca Bir Yigit Gurbet Yolunu

Huseyni Gonul Civan Ister Boyu Boyunca Vay

Muhayyerkurdi Bir Icim Su Gibi Ozlerim Seni

Nihavend Kirpiklerinin Golgesi Gullerle Bezenmis

Huseyni Gozler Var Anam Gozler

Nihavend Dudaklarinda Bu Ilham Dudaklarimda Vezin

Hicaz Boynunu Bukme Dolap Dertli Dolap

Huseyni Bir Ilik Yaz Gecesi Her Taraf Nese Dolu

Karcigar Su Sillenin Ufacicik Taslari

Neva Hicran Gonul Belasi

Neva Hancerim Bilegide Zaglanir Gide Gide

Nihavend Ne Dert Kalir Ne Huzun

Huseyni Yuce Dag Basinda Yatmis Uyumus

Nihavend Yalniz Seni Sevdim Seni Yasadim

Acemasiran Bir Hal Zuhur Etmesin Bir Daha

Hicazkar Canimdan Yakin Kadinim Sen Nerdesin Ben Nerdeyim

Muhayyer Yolculuk Var Sevenler Diyarina

Sedaraban Gecemiz Kapkara Saki

Huseyni Manastirin Kapisinda Bir Harap Kisla

Ussak Aksam Oldu Neyleyim Bade Doldu Neyleyim

Hicaz Deli Gonul Gezer Gezer Gelirsin

Muhayyer Bu Ceng U Cegane Bana Gerekmez

Nihavend Mehtaba Burunmus Gece

Hicaz Kayboldun Icimizden Hangi Illere Gittin

Hicaz Hazan Ile Gecti Gulsen I Bustan

Suzinak Kalbin Aci Bilmezse Ona Halimi Gozter

Hicaz Yollarina Gul Doktum Gelir De Gecer Diye

Ussak Hoy Kemence Kemence Zerdali Dali Misin

Huzzam Eridim Inlemeden Kati Yurekli Guzel

Sevkefza Durup Da Bir Bakisin Butun Bir Cihan Deger

Ussak Yillarca Suren Sevgide Gonlum Ne Kazandin

Nikriz Dedim Dilber Yanaklarin Kizarmis

Hicaz Ey Sanli Beldenin Kahraman Kizi

Bayatiaraban Omrumun Nesesiz Gecti Bahari

Ussak Cevap Bekleme Kuzum Yok Diyecek Bir Sozum

Huseyni Goresinmi Geldi Beni Melegim

Rast Bir Vakte Erdiki Bizim Gunumuz

Muhayyer Esmerim Kiyma Bana

Muhayyer Gece Gunduz Uyku Girmez Gozume

Mahur Bayram Gecesi

Hicaz Ben Bir Garip Kusum Yurdum Yuvam Yok

Huseyni Ela Gozlu Benli Dilber Koma Beni El Yerine

Huzzam Yakin Gel Bir Daha Goreyim Seni

Muhayyerkurdi Seher Yolu Gul Dagidir

Huzzam Ilahi

Ussak Hakikat Anladim Dunyada Ben Hersey Yalan

Nihavend Tez Gecse De Bir Sevgide Bin Hatira Vardir

Nihavend Ey Ipek Kanatli Seher Ruzgari

Hicaz Garibiz Gurbet Bize Artik Bir Sila Oldu

Ussak Gocmenler

Muhayyerkurdi Karli Daglar Yildizi

Huseyni Gunes Yuzlu Sunbul Var

Hicaz Yalvaririm Gel Gitme Beni Yalniz Terketme

Huseyni Yanik Omer

Muhayyer Hayat Tatli Bir Ruya

Hicaz Sana Derim Alli Gelin Has Gelin

Hicaz Mars

Ussak Bugun En Mesud Gunun

Ussak Ne Idi Ne Oldu Halim Cektiklerim Vebalim

Ferahnak Nemiz Kaldi Bizim Mulk I Arabda

Hicazkar Sarsam Seni Gonlumce

Rast Uyan Prenses Gozlerini Gorsun Herkes

Segah Balikcilar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.