Udi Hasan Sabri Bey (1868-1922)

Âmâ Hasan Bey olarak da bilinen Hasan Sabri Bey 1868 yılında Şemsipaşa’daki “Delinin Yalısı”nda doğdu. Babası askeri doktorlardan Reşit Paşa, annesi Şam valiliğinde bulunmuş olan Mustafa Paşa’nın kızı Zehra Hanımdır. Resmi bir okulda değil özel öğrenim görerek yetiştirildi. “Maarif Nezareti Meclis Kalemi”nde memuriyete başladı. Bu görevi, 1908’de Meşrutiyet’in ilânından sonra kadro kısıtlanması sonucu açıkta kalıncaya kadar devam etti. İyi Fransızca bilirdi. Gözleri doğuştan zayıftı; yaşı ilerledikçe büsbütün göremez oldu. Önceleri Aksaray’da, sonraları Kanlıca’da, daha sonra Üsküdar’da Paşa kapısı karşısında bulunan evinde oturdu. 21 Mart 1922 tarihinde burada öldü ve Çamlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hasan Bey ilk mûsiki çalışmalarına, Şam’da bulunduğu sıralarda bir mûsikişinastan kanun çalmasını öğrenmiş olan annesinden ders alarak başladı. Biraz ilerlettikten sonra kanuni Mike’den kanun ve nota dersleri aldı; Hamparsum notası öğrendi. Ud hocası Beşiktaş’lı Cemal Bey’dir. Hayık Usta’dan Batı notasını öğrenmişti.

Memuriyette ayrıldıktan sonra özel mûsiki dersleri verdi, öğrenci yetiştirdi. Divanyolu’nda Leon Hanciyan’ın başkanlığında açılan “Darülmûsiki”de bir süre icrakâr ve hoca olarak çalıştı. Çok titiz yaratılışlı, güzel giyinen bir kimseydi. Bestekâr olarak da güzel eserler veren Hasan Bey, hüseyni makamında bir peşrev olmak üzere kırk kadar eser besteledi. Kendi eli ile yazmış olduğu notalarının çoğu “Kumkapı-Nişancı Yangını”nda yanmıştır.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Acemaşiran Longa

Bestenigâr-Hasretinle ey peri kalbi nizârım bağlarım

Bestenigâr-Her dem sözüm efsus ile eyvah olacaktır

Evç-Nârı hicrânın ile ey gonca leb

Hicaz-Horozumun beş pençesi

Isfahan-Sen de mi halâ esir-i zülf-ü yâr olmaktasın

Nihavend-Emret vereyim canımı çünkü o senindir

Sabâ-Ey sabâ arzet hâli pür melali yârime

Sûzidilâra-Bu hüsn ile ey gonca-dehen âfet-i cansın

Sûzinâk-Kestin ümmidi nihâyet sine-i sad-pâreden

Uşşak-Aldı agûşi visâlimden felek dildedemi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git