Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Alâaddin Yavaşça (1926- ?

29.06.2017
5.080
Alâaddin Yavaşça (1926- ?

1675 Yılında Yavaşça Süleyman Çelebi’nin tanzim ettiği Vakıfnamesi bulunan bir ailenin mensubu olarak 1 Mart 1926’da Kilis’te doğdu. Babası Kilis’li Şair Yavaşca’zade Sezai Efendi’nin oğlu Hacı Cemil Efendi, Annesi Kınoğlu Kadri Efendi’nin kızı Enver Hanım’dır.Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu’nu bitirdikten sonra lise birinci sınıfı yatılı olarak Konya Lisesi’nde başlayıp, 2 ve 3. Sınıfları İstanbul Erkek Lisesi’nde birincilikle tamamlayıp 1945’de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’ne giriş imtihanını kazanarak Tıp Fakültesine başladı.
1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Yavaşca, İstanbul Üniversitesi 1. Kadın Doğum Kliniğinde, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil’in yanında Haseki Hastanesinde ihtisasını yaptı ve 1955 yılında Kadın-Doğum Mütehassısı oldu. Askeri hizmetini Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi’nde yapan Yavaşça, sırasıyla, Zeyneb Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi’nde Başasistanlık ve Şef Muavinliği görevlerini yapmış, 1969 yılında açılan Vakıf Gureba Hastanesi Şeflik imtihanına girmiş, imtihanı kazanıp o tarihten 1976 yılına kadar adı geçen Hastanede Kadın-Doğum Kliniği Şefliği yaparak, bu hastanede olmayan Doğum Bölümünü kurmuştur. 1976 yılında da, boşalmış olan Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği Şefliğine naklen atanmıştır. Bu süreler içinde birçok Kadın-Doğum Mütehassısları yetiştirmiştir. 1985 yılı 1 Ekim tarihinde aynı hastanenin Başhekimi olmuştur.
Prof. Dr. Yavaşca 1980 yılında Birleşik Amerika Baltimor şehrindeki Johns Hopkins Üniversitesi Hastanesi’nde “İdarecilik ve Aile Planlama Kurslarını” bitirmiştir.
Prof. Dr. Yavaşca’nın mesleki hayatı esnasında Tıp Dünyası, Şişli Hastanesi Bülteni, Zeynep Kamil Hastanesi Bülteni, Vakıf Gureba Bülteni, Haseki Tıp Bülteni, Sağlık Bakanlığı Bülteninde yayınlanmış 54 bilimsel neşriyatı bulunmaktadır. Birçok Ulusal ve Uluslararası sempozyumlara katılmış ve bildiriler sunmuştur.
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca’nın musiki hayatı; doğduğu ve ailece bağlı bulunduğu Kilis’te küçük yaşlarda başlamış, daha 8 yaşındayken o sıralarda Ortaokulda hoca olan Zihni Çelikalp’ten Batı Mûsikisi keman dersleri almış, İstanbul’a gittikten sonra, Saadeddin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Dr. Subhi Ezgi, Hüseyin Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes’ud Cemil, Ekrem Karadeniz, Dede Süleyman Erguner, Dr. Selahaddin Tanur, Hakkı Süha Gezgin, S.Ziya Özbekkan, Fehmi Tokay, İ.Hakkı Nebiloğlu, Salih Murat Uzdilek, Artaki Candan gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyolarında ve TRT Bünyesinde “Danışma, Denetleme ve Repertuar Kurullarında üyelik ve başkanlık dahil önemli görevler almış. 1967’den bu yana solistliği yanında Koro Yöneticiliği de(Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu ve Beraber Şarkılar)yapmıştır. Ayrıca belirli zaman aralıklarıyla Türkiye Radyolarına alınan stajyerlerin hocalığını yapmış ve onların san’atçı olmalarını sağlamıştır.Bu faaliyetlerinin dışında Milli Eğitim Bakanlığının “Türk Musikisi Araştırma,değerlendirme ve İnceleme Kurulunda, Devlet Planlama’nın 5. Beş yıllık Türk Musikisi Eğitimi Komisyonunda üyelik hizmeti vermiştir.
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, Türk musikisinde Devlete Bağlı ilk Konservatuarın kurucuları arasında yer almış, 1976’dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Yönetim Kurulunda ve Öğretim Kadrosunda çalışmıştır. Konservatuar YÖK yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra, teşkil edilen “Danışma Biriminde” yer almıştır.
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 19/03/1990 tarihli yazısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Profesörlüğüne atanmış olup, sözü geçen konservatuar’ın Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı’nı sürdürmüştür. Ancak “”yaş haddinden emekli olanlar”için çıkartılan yasa dolayısıyla 2005 yılı Nisan ayı sonunda İ.T.Ü.D.K.’dan ayrılmış ve Haliç Üniversitesi’nde göreve başlamıştır.
Yavaşca’ya Gaziantep Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,İTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce Fahri Doktora Ünvanı verilmiş olup 1991 Yılında Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirilmiştir.
Ayrıca Prof.Dr.Alaeddin Yavaşça’ya  çeşitli dallarda almış olduğu 200’ü aşkın ödülün yanısıra Türk Mûsıkîsine yaptığı önemli katkılar nedeniyle  Müzik Dalında 2008 yılı “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” ve  Sanat dalında 2010 yılı  “TBMM Üstün Hizmet Ödülü” de  verilmiştir.
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca’nın icracılığı yanında 2’si Kâr-ı Natık, 5’i Takım,1’i Ayin-i Şerif olmak üzere yapmış olduğu 654 adet bestede;33 form(Takım,Kar-ı Natık,Şarkı,Peşrev,Saz Semai,Medhal,Etüd,Marş,Divan,Çocuk Şarkıları,Mevlevi Ayin-i,İlahi vs.),74 makam,46 usûl kullanmış ve bu bestelerde 159 şairin güftesine yer vermiştir. Ayrıca 9 bestekâra ait 21 esere aranağme yapmıştır. Bestelerinin birçoğu radyo repertuarında yer almış, plak ve kasetlere okunmuştur.
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, 1950’li yıllardan bu yana yurtiçi ve yurtdışı birçok konserler vermiş olup her yıl İstanbul Sanat Festivali Programlarında da muntazaman yer almakta ve konserler vermektedir. Yurtdışı verdiği konserler arasında iki defa Amerika Birleşik Devletleri’ne bazı kuruluşlarca davet edilmiş, bu iki davette 5 konser vermiştir. Bir kere de BBC’nin 1988’de Londra’da Quean Elizabeth Hall’de tertiplediği “Musiki Festivali”ne davet edilmiş, orada 3 konser vermiştir. Ayrıca Berlin’de, Köln’de, Hamburg’ta ve Aachen’da müteaddit konserler vermiştir.
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca’nın bir Uzun Çaları (L.P.) 25 adet 78’lik taş plağı, 15 adet 45’lik plağı mevcuttur.Seçilmiş eserlerden 200’den fazla CD doldurmuştur.Türk Musikisi Vakfı’na 1 adet CD ve kaset,Kilis Kültür Vakfı’na (Kilis’imin Bağları) 2 CD ve VCD, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’na 4 CD lik albüm , Cinuçen Tanrıkorur’la beraber yaptığı CD’ler, Yapı Kredi Bankasının Kültür Bölümünün çıkarttığı solo ve yönettiği korolara ait CD’leri ve TRT nin yapmış olduğu CD’ler vardır. Ayrıca arşivinde sanat hayatı boyunca seçilmiş eserlerden yaptığı icralardan oluşan 300 civarında CD bulunmaktadır.
Yavaşca, İstanbul Radyosunda önerisiyle kurulan ve çalıştırdığı Klasik Türk Mûsıkîsi Erkekler Korosu’nda hocaları Dr. Suphi Ezgi ve Sadettin Kaynak’tan aldığı ve kendisinin geliştirdiği klasik musiki repertuarından faydalanmak suretiyle; bugün Sinan Sipahi tarafından 39 CD de toplanan ve 40 nadide farklı makamlardan oluşan 47 klasik takımın icrasını sağlayarak Türk Mûsıkîsi arşivine kazandırmıştır.
Hakkında yazılan (Hasan Oral Şen’in yazdığı biyografik, Kültür Bakanlığı’nın yayınladığu Sinan Sipahi’nin editörlüğünü yaptığı biyografik, Yılmaz Pamukçu’nun hazırladığı 1.cildi çıkan nota, Taner Çağlayan’ın kendisi için yazdığı şiirlerden oluşan şiir ve Yavaşca şiirlerinin bulunduğu; Ayten Yavaşca, Dr.Semra Özgün ve Sinan Sipahi’nin hazırladığı) 6 kitap ve kendisinin yazdığı “Türk Mûsıkîsinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri” adlı kitabı bulunmaktadır.
1952 Yılında “Tahir ile Zühre”, “Arzu ile Kamber” filmlerinin şarkılarını Müzeyyen SENAR ile birlikte okudu.
Ayrıca 1956 Yılında Sadi IŞILAY’ ın Türk Musikisi ile ilgili müziklerini yaptığı “Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrûkesi” adlı filminin şarkılarını okudu ve 1961 Yılında “Gönülden Gönüle” filminin hem film şarkısını yaptı hem de filmin şarkılarını okudu.
İstanbul’da kendi isminin verildiği sokakta ömrünü ve anılarını paylaştığı eşi Ayten hanımla hayatını sürdüren Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, Haliç Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği görevinin yanı sıra sanatını da icra etmeye devam etmektedir.

www.alaaddinyavasca.com adresinden alınmıştır. 

 

Nihavend Saz Semaisi

Sedaraban Deymez-bu ömür Bos Yere Feryada

Suzidil Ozlemle Filiz Verdi O Sevda Bu Gece

Mahur Medhal

Huzzam Hasta Ruhumda Bitmiyor Derdin

Huseyni Ipek Sacin Guzel Gozun Pembe Tenin

Nihavend Bilmem Nasil Anlatsam Icimdeki Yangini

Hicazkar Aksamlara Anlattim Gozumun Nuru Dedim

Nihavend Koklat Tenin Gonca Gul

Sazkar Bir Gariplik Coker Ki Vakit Aksam Olunca

Hisar Cihanı Gark Eden Baran

Nihavend Ayrilik Acisini Gurbete Cikan Bilir

Mahur Cicege Ormana Baga Denize Ovaya

Rahatulervah Saz Semaisi

Rast Vaktiyle Su Yollarda Gonul Sevgiyi Tatti

Muhayyerkurdi Eskiden Mevsimler Boyle Degildi

Ussak Medhal

Dugah Menekseler Gibi Soldun

Rast Yaksan Bile Gonlumu

Hicaz Nerde Atesi Askin Vadin

Hicaz Nerde O Gunler Nerde

Hisar Bir Sencileyin Ruhları Gul Yar Ele Girmez

Ussak Bir Guzel Gozluye Meyletti Gonul

Buselik Pesrev

Acem Medhal

Kurdilihicazkar Cagla Yayim Cagla Sazim

Hicaz Medhal

Huzzam Etud

Huseyni Hicranimi Peymane I Lalinde Biraksam

Suzinak Bilmem Bana Bakdikca Neden Hep Guluyorsun

Hicaz Kiz Sen Ne Guzelsin Sana Gencler Tapacaklar

Evic Canan Aradim Meger Sen Can Imisim

Hicaz Cocuk Sarkisi

Hicaz Aglar Gezerim Sahili

Saba Ilahi

Buselik Askin Hududunu Asti Muradim

Huseyni Kafir Olsa Dine Doner Gelir Cagrima

Suzidil Canimsin Sen Ruhumsun Sen Benimsin

Zavil Aska Susayanlara Ummanlar Kar Etmiyor

Segah Gitti Artik Soldu Yapragi Gulu

Mustear Pesrev

Nihavend Sen Her Zaman Penceremde Cicek Olur Acardin

Mahur Simdi Bahara Erdim Gonca Gonca Gul Derdim

Nihavend Yaprak Dala Dal Yapraga Ayrilik Sarkisi Söyler

Buselik Hulyali Bahar Gelse De

Hicaz Icimde Bir Yangin Var Susmuyor

Hicaz Gun Batar Bulbul Susar

Acemasiran Kac Yil Bir Bilmecenin Sirrini Sordum

Huzzam Hasretinden Cektigim Bir Gun Degil Bin Gun Degil

Suzinak Seyrana Geldim Ben Seni

Mahur Etud

Rast Ilahi

Segah Deniz Durgun Deniz Yorgun Sahiller Ask Kokuyor

Hicaz Askin Bak Beni Yakti

Huseyni Ey Guzel Gonlunde Bir Yer Ayirip

Huseyni Daglar Daglar Yuce Daglar

Acemasiran Medhal

Nihavend Ne Bahar Belli Ne De Kis Bu Dunya Boyledir Iste

Segah Medhal

Sehnaz Senin Mahzunun Olmak Bana Sadan Olmadan Yeydir

Ussak Unuttuk Dostu Yoldasi Vefamız Ariık Dildedir

Evcara Saz Semaisi

Huseyni Hasretle Hemsire Gamla Yoldasti

Kurdilihicazkar Senden Ogrendim Gonul Nedir Ask Nedir

Bayati Dile Gelse Iztırabim

Gerdaniye Buselik Medhal

Suzinak Kapanmaz Bu Yaralar Figan Olur Icimde

Sultaniyegah Yillar Sonra Yeniden Sana Asik Oldum

Huzzam Medhal 2

Hicaz Bu Aksam Yine Bakislarin Neden Derinde

Yegah Ay Buyurken Sularda Urperir Iclenirim

Karcigar Kaldi Mazide Bizim Askimizin Hatiırasi

Evcara Her An Beni Cekmekte

Hicazkar Medhal

Hicazkar Geceler Sevginle Bana Yaklasir

Rast Yoyav Marsi

Bayati Gonüllere Tesellidir

Sultaniyegah Medhal

Rast Bana Nasil Vazgec Dersin Gonul Senden Vazgecermi

Ussak Cok Aradim Sordum Sizi Bulamadim Izinizi

Huzzam Ufkumda Gunes Bende Kalan Son Bakisindir

Mahur Derdi Bastan Atalim Yasamaya Bakalim

Nihavend Sapsari Bir Gul Gibi Acıverdin Bagimda

Evic Sazsemaisi

Ussak-o Gunden Sevdi Gonlum Husnunun Meftunu Kalmisim

Muhayyerkurdi Bir Gundu Gonlumle Basbasa Kaldim

Hicaz Askin Yalan Olsa Da

Sehnaz Celiskili Ruh

Karcigar Medhal

Segah Bulbulun Cilesi Yanmakmis Gule

Ussak Butun Bir Gencligim Avare Askinla Harab Oldu

Muhayyerkurdi Saglik Olsun Bu Da Gecer

Neva Omrum Yollarinda Gelip Gecsede

ısfahan Coktan Ey Saki Sinemde Mihman Olmadin

Huzzam Gen Suskun Ama Gozler Ne Sitemler Tasiyor

Evcara Pesrevi

Suzinak Soyle Gonul Boyle Kime Darginsin

Nihavend Cok Ozledim Sakin Gitme Hemen

Mahur Soyle Bir Gelsen Gorunsen Sevdigim Kim Gorseler

Nihavend Ne Gam Ne Keder Var Deli Gonulde

Hicaz Yillar Boyu Ben Sevgini Kalbimde Yasattim

Ussak Kim Ne Dersin Sana Mecburum

Hicazkar Bir Varmis Bir Yokmus

Evic Urkek Bakisinla Kalbimi Caliverdin

Bayati Medhal

Hicazkar Uzar Gider Kural Budur

Kurdilihicazkar Mestane Nigah Suh Durusun Cana Can Ekler

Hicaz Uzulme Yillarin Gelse De Kisi

Huzzam Acisiyla Tatlisiyla Hayat Guzeldir

Dugah Seni Sordum Aradim Her Yerde

Hicaz Kisin Ayri Guzelsin

Nihavend Fusun Serpen Sazinin Dinlesem Nagmesini

Nihavend Bir Ask Melegi Gormege Hasretki Bu Gozler

Huseyni Kara Gozlu Sirin Yar Sana Bir Cift Sozum Var

Huzzam Uslubu Guzeldi Sakiyan Bir Baskaca Sesti

Segah Istinye Korfezinde Bu Aksam Garipliği

Huseyni Yuce Daglar Sırayla Baslari Duman Duman

Ussak Ahsap Evler Dar Sokaklar

Hicaz Ilahi Ey Yaradan

Kurdilihicazkar Baktikca Golgeme Yadigar Diye

Arazbar Buselik Saz Semaisi

Segah Bir Zamanlar Sana Hasret Sana Sevdali Idim

Nihavend Sevgi Bilim Barisin Uygarlik Mesalesi

Hicaz Gonlumu Aldin Guzel

Nihavend Baktim O Guzel Gozlerine Kandim O Sirin Sozlerine

Nihavend Bir Mutlu Gunun Hatirasi Var

Ferahfeza Gonul Zaten Aska Asik Serseri

Segah Ruya Gibi Geciyor Adalarda Sonbahar

Segah Kar I Natik

Nihavend Gider Gibi Gorunup Gıtmeyen

Bestenigar Bir Umit Dogdu Butun

Yegah Saz Semaisi

Hicazkar Ne Benim Derdime Askin Gibi Derman Bulunur

Maye Segah Saz Semaisi

Ussak Cümle Yaran-sana Ussak Oldugum Bilmezmisin

Bayati Gel Nazli Gulum

Acemkurdi Sularda Kaybolurken

Rast Bos Yere Omur Tukettim Dem Be Dem Avareyim

Kurdilihicazkar Her Gun Bir Yeni Dusteyiz

Huseyni Sana Olan Askimi Bir Bilene Danistim

Huseyni Sabredenler Muradina Ermisler

Nihavend Yarin Tatli Bakislari Gonullere Akislari

Suzinak I Nev Sehnazla Gonul Kabesi Devlettemidir

Nihavend Saclarini Yuzune Dokerek Kivranisin

Acemasiran Her Lahza Seniin Hasretin Aglar Uzerimde

Evcara Susmasin Gulseni Can

Mahur Kilisimin Baglari Kekik Kokar Daglari

Sehnaz Buselik Pesrev

Rast Seni Senden Beni Benden Aldi Gitti Su Yillar

Ferahfeza Her Sarkida Askin Dil Sensin

Hicaz Riya Imis Sevgisi O Guzelin

Rast Gonlumu Engin Bakiski Gozlerinde Baglayan

Gerdaniye Su Dumanli Daglara Cikipda Yatasim Gelir

Huzzam Gunesin Kavurdugu Ruzgarin Savurdugu

Huseyni Medhal

Bayati Gonulden Gonule Caglar Gecersin

Acemasiran Gonul Askindan Oldu Pare Pare

Hicaz Ilahi

Maye-sanmirem Men Sen Ozgesin Men Ozge

Hicaz Dallar Cicek Cicek Guller Tomurcuk

Huzzam Gel Bu Sevda Bahcesinden Bir Demet Gul Ver Bana

Kurdilihicazkar Issiz Sahillerde Yalniz Kalip Da

Kurdilihicazkar Gecmesin Gunumuz Sevgilim Yasla

Acemasiran Cıkıver Vadiye Bir Aksamustu

Bayati Araban Mustaki Cemalin Olali Mestinim

Buselik Seni Dinlerken Silinir Icimdeki Gamlar

Hicaz Anneye Ninni

Acem Ayin I Serif Pesrev

Suzinak Her Umuttan Arda Kalmış Karlı Daglar

Hicaz Guruba Yaklasan Omur Baginda

Hicaz Yarin Bize Bir Selami Yokmus Nideyim

Segah Ictim Alev Alev Hasret Sarabini

Saba Yiıllarca Beraber Yasasam Senden Usanmam

Huzzam Gul Uykudadir Otme Garip Bulbul

Rast Her Yerde Gun Isiyor Gonul Sevgi Tasiyor

Kurdilihicazkar Soyle Bana Ruhunun Nedir Esrari Kadin

Nihavend Kopar Sonbahar Tellerinden Derinden Derinden

Sevkefza Medhal

Ussak Bir Yanardagsin Sen Alev Neyine

Nikriz Gun Batmada Solmakta Sular

Muhayyer Gonulden Gonule Bir Yol Var Dediler

Rast Aylar Yillar Gecsede Mevsimler Degissede

Hisar Buselik Aklimda Sen Ruhumda Sen

Huseyni Seni Sevmek Sana Tapmak Dilegim

Buselik Cocuk Sarkisi

Huzzam O Yarin Sundugu Ask Sarabindan

Rast Ben De Tattim Ask Denilen Sarabi

Hicaz Kimseyi Boyle Perisan Etme Allahim

Gerdaniye Ilahi

Hicaz Sen Gulersin Gul Gibi

Hicaz Artik Bu Solan Bahcede

Acemkurdi Ruhum Su Gelen Yilda Maziyi Andi

Hicaz Bulbullerin Ah Ettigi Bir Yaz Gecesinde

Rast Medhal

Kurdilihicazkar Mavi Gök Mavi Deniz Hep Sevginle Gezeriz

Saba Ey Badi Saba Yok Mu Mujde O Yardan

Hicaz Ela Gozlerini Sevdigim Dilber

Issiz Sahillerde Yalniz Kalip Da

Hicaz Sevdim Guzelim Seni Artik Gel Uzme Beni

Rast Seni Ne Zaman Gorsem Dusuncelisin

Yegah Deniz Ufkunda Gunes Sirra Burunmus Gidiyor

Ussak Ne Acan Goncada Renk Ararim

Hicaz Her Zaman Kalbimde Seni Yasattim

Sultaniyegah Aksam Yine Mahzun Yine Sevdali Boğazda

Rast Sevdim Seni Askim Da Hayatim Da Senindir

Nihavend Bakma Bakma Dayanilmaz

Hicaz Hayal Oldu Sevgili

Evcara Gel Asika Goster

Segah Dogdun Yine Sen Gonlume Bir Nur Gibi

Ussak Kurdi Vaktiyle Benim De Gulsenim Vardı

Huseyni Askin Gecesi Gibi Hasret Hecesi Gibi

Dugah Ilahi

Saba Bulbuller Oterdi Gezdigin Yerde

Tahir Gonul Cikar Gelir Yarin Yoluna

Huzzam Saklarim Sinede Her An Seni Canim Diyerek

Suzinak Bulabilsem Izini Duserim Yollarına

Ussak Ilahi Tanrim Senin Askin Ulu

Kurdilihicazkar Ey Sari Sacli Kiz Seni Sevdim Ta Ezelden

Hicaz Haydi Kalk Gidelim

Ussak Aksam Yine Cilgın Gibi Kipkirmiz-indi

Tahir Ben Oyle Cilginim Ben Oyle Deli

Sehnaz Pesrev

Neveser O Guzel Gozlerinin Sihrine Kandim

Nihavend Bir Goz Suzerek Raks Ile Nazlar Veriyor

Rast Kilis Vucudum Mevlidim Ilk Asiyanimdir

Nihavend Acelem Var Guzelim Aylar Yillar Cok Hizli

Bayati Gonlum O Yesil Gozleri

Segah A Efendim Gurbetlik Tez Bitsin

Nihavend Aski Bilmek Istiyorsan Sevene Sor Da Soylesin

Huzzam Gel Soyle Bir Saril Bana

Nihavend Gonlumun Bulbulusun Ask Bahcemin Gulusun

Hicaz Bogazici Sen Gonuller Yatagi

Ussak Neler Anlatir Neler Yanan Gozbebeklerin

Rast Sen Geldigin Aksam Acilir Bagda Cicekler

Dilkeshaveran Yadinda Midir Gizli Emellerle Yanardik

Hicaz Hatiralar Sacilmis Ruhuma

Kurdilihicazkar Surmuyor Ask I Hazan Yapraginin Omru Kadar

Hicaz Ne Gunah Etse Acilmaz Iki Gonul Arasi

Acemkurdi Bir Yil Daha Mazinin Mali Oldu

Huzzam Bu Nazlar Yalvarislar Gorunmuyorsun Neden

Suzidil Artik Ne O Dunya Var Ne O Ruyadan Eser

Ussak Sevdali Gonul Hostu Gonul Gonule Kostu

Ussak Seviyorum Cilginca Benligimle Ruhumla

Karcigar Uymaz Bu Tabiat Bana

Huseyni Astim Hasret Daglarini

Rast Etüd

Bayati Gonlumde Yanan Ask Ile Virane Olayim

Kurdilihicazkar Hic Bilmedigimiz Bir Gecedir Gozleriniz

Ussak Kiymetin Bilelim Kalan Zamanin

Acemkurdi Hulyali Siyah Gozlerine

Segah Bu Tatsiz Aksam Saatinde

Hicaz Gonlum Yaniyor

Nihavend Pembe Beyaz Cicekler Acar Sen Gelince

Hicaz Elimde Sukutun Nabzimi Dinle

Mustear Bir Sisli Mazi Canlanir Kederli Hayallerimde

Bayati Koklamam Artik Gulu

Hisar Atesindir A Guzel Sevgiyi Sevda Edici

Sultaniyegah Sevda Bakislarinda Mana Gozlerindedir

Sevkefza Aksam Koya Inmekte Bulutlar Yedi Renk

Hicazkar Pek Nazlisin Ey Sevgili Yetmez Mi Tahassur

Nihavend Mavi Mavi Gozlerin Tatli Tatli Sozlerin

Sehnaz Buselik Saz Semaisi

Huzzam Daldin Geceler El Ele Geldik

Acemasiran Herkesin Guldugu Gunler

Huzzam Yine Kalbimde O Askin Kanayan Yaresi Var

Rast Bahcendeki Bulbulleri Dinle Gule Asik

Hisar Buselik Pesrev

Bayati Araban Serviler Kiskaniyor Endami Elif Sanki

Hicaz Bakislarin Kivilcim

Suzinak Her Dil Seni Sevda Ile Soyler Avunur

Hicaz Uzuyor Yillar Gibi Dakikalar Sen Yoksan

Dugah Pesrevi

Rast Samsun Da O Gun Dogdu-turk ün Essiz Gunesi

Muhayyerkurdi Ruzgar Kirdi Dalimi Ellerin Gunahi Ne

Suzinak Medhal

Hicaz Ayrilik Da Zor Degil

Sultaniyegah Geldi Kuslarla Yesil Dallara Yaz

Acemasiran Ilahi

Suzidil Sevilmeden Sevmeye Artik Gucum Yetmiyor

Hisar Bahcelerden Yukselirken Kuslarin Son Sarkisi

Hicazkar Dinle Kalbimdeki Feryadi

Kurdilihicazkar Bir Yaz Gecesi Askimizin Bahcelerinde

ısfahan Bakmadin Hic Kalbimin Feryadina

Huzzam Hayranim Gozlerine Bas Koydum Dizlerine

Sipihr Can U Dilde Hane Kildin Akibet

Hicaz Mavi Yaz Gununde

Ussak Erenler Demi Meseldir

Hicaz Neden Bakislarin Tedirgin Saskin

Sehnaz Suzulen Aynalasan Bir Suya Akmis Gibiyim

Huseyni Kac Gonulden Gonule Caglayipta Akmissin

Bayati Araban Askin Nice Esrari

Pesendide Hele Bir Kis Gecup Eyyam I Baharan Gelsun

Acemasiran Gonlum Yeni Bir Sevgili Mumkun Mu Begensin

Nihavend Medhal

Acemkurdi Melekler Kadar Guzelsin

Hicaz Gitti Gelmez Bahar Yeli

Muhayyerkurdi Sevgi Deli Gonulden Gonule Bir Akistir

Suzinak Ask Buyulu Bir Heves Yasanir Nefes Nefes

Hicaz Ilahi Yetis Ey Gonul

Ussak Yine Yola Dusmek Gerek

Zavil Cok Dolastim Gormedim Hic Dengini

Sehnaz Tutusan Sineme Bir Dilberi Sadan Geliyor

Evic Maye Gonulden Sevmeyi Bilmedikce

Rahatulervah Pesrev

Ussak Ilahi Binelim Sevgi Atina

Nihavend Hasta Ruhum Can Bulur Sen Yuzunu Sevince

Nikriz Cocuk Dusunuyor Bulut Olsaydim Keske

Hisar Buselik Sana Inansamda Inanmasam Da

Nihavend Ufuktaki Gunesin Denizi Optugu Gun

Huseyni Gec Kalma Ki Gecmektedir

Segah Kapildim Askimin Girdabina Ey Zalim Imdat Et

Ussak Yuzunun Rengi Solmus Sonbahar Gulu Olmus

Ussak Ey Gonca Neden Gul Yuzunun Rengi Sararmis

Kurdilihicazkar Mendil Elinde Gittigin Aksam

Karcigar Cikti Cayira Kuzu Guldu Kirlarin Yuzu

Kurdilihicazkar Saz Semai

Rast Hasretin Meltem Gibi Karismis Saclarima

Ussak Dil I şadani Gorursun Ney Içinde

Ussak Ilahi Gozu Dogru Yolu Goren Varsa

Tahir Buselik Medhal

Hicaz Son Bahcede Son Yolculugun Derdine Dustuk

Bestenigar Dustum Yine Ben

Hicaz Sonsuzlugun Icinde Kirpmazken Gozlerimi

Sehnaz Ey Beni Mahrum Edib Bezm I Visalinden Mudam

Nihavend Aksamin Kederiyle Karardi Mavi Sular

Sevkefza Hicranlarınla Dopdoluyum Kalbim Agliyor

Ussak Bir Boynu Bukuk Gul Koparilmisti Dalindan

Karcigar Seni Ruhumla Sarip Kalbime Yazdim Adini

Kurdilihicazkar Gel Bana Artik Harabim Sensiz

Nihavend Ne Bildim Kıymetin Ne Bildin Kıymetim

Huzzam Iki Gonul Bir Olup Sabri Sevdaya Katti

Hicaz Agit

Kurdilihicazkar Kim Demis Kis Gunu Yaz Olmaz Diye

Huseyni Sazı Sinem Ile Ben Nagmeler Icad Edeyim

Mahur Ne Fidan Boylu Guzeller Bana Ilham Diliyor

Nihavend Sana Gulum Diyemem Hemen Solar Kusersin

Kurdilihicazkar Su Vefasiz Guzeller Kader Olup Kaldilar

Mahur Gormeyim Kimseye Goz Suzdugunu Mahvolurum

Kurdilihicazkar Medhal

Rast Solmasin O Tatli Guzel Yuzun

Nihavend Bir Nihavend Sarki Yaptim Aski Anlatsin Diye

Huzzam Dilin Tatli Yuzun Guler Bakisin Kalbime Dolar

Huzzam Askinla Yanip Gecti Gonul Her Hevesinden

Nihavend Bir Yaz Aksami Bir Ilik Ruzgar

Gerdaniye Guzellere Kaymis Akil

Nihavend Hayli Zamandir Bak Hasretm Sana

Huseyni Icimdeki Ozlemi Uyutamiyorum Yar

Ussak Sardin Amalim Sen Ah Guzeller Guzeli

Nihavend Gonulden Gonule Sesler Bir Sir Olur Aski Besler

Huzzam Gecelerden Gelen Bir Ses Duyarim

Suzinak Gel Su Kullenmis Atese Bir Nefes Ver

Ussak Ilahi

Hicaz Son Sakilarin Sesleri Kopsun Dudagindan

Ussak Gozler Vardir Asik Eyler

Kurdilihicazkar Gecemi Zehrediyor Icime Dusen Kusku

Hisar Saz Semaisi

Buselik Saz Semaisi

Hicazkar Bir Gun Sir Olan Herseyi Bilmek

Sederaban Gozu Dunya Mı Gorur Asiki Didar Olanin

Acem Pesrev

Karcigar Al Yazmalim Hadi Gel Genclerin Aklini Cel

Rahatulervah Agir Semai

Saba Tadi Yok Sensiz Gecen Ne Baharin Ne Yazin

Kurdilihicazkar Butun Ozlediklerim Aradiklarim Sende

Nihavend Bir Yilda Tam Dört Mevsim Var

Muhayyerkurdi Gün Isıgiında Kurulmus Masalar

Acemasiran Ilahi Ey Bana Iyi Diyen

Rahatulervah Nakis Beste

Nihavend Bir Hatira Kalsin Diye Ey Sevgili Yazdan

Dugah Gittin Artik Gozlerim Kan Aglasin

Kurdilihicazkar Sensiz Halim Pek Perisan Efendim

Nihavend Ne Dogan Sabah Gunesi Ne De Gulun Pembe Rengi

Huzzam Seninle Gecen Yillar Bana Cileydi Derken

Hicazkar Sen Gozlerinle Yuzume Bir Baktin

Hicazkar Saz Semaisi

Evcara Sahra Tutusur Sirrini Fas Eylese Mecnun

Acemasiran Ufkun Kizaran Rengine Baktikca Hatirla

Hicaz Beni Kahreder Bu Kacislarin

Hicaz Goz Gordu Gonul Sevdi

Hicazkar Sari Mimozamsin Sen Benim

Rast Senden Uzak Gunlerim Zindan Oluyor

Rast Senden Baska Kimseyi Gormedi Hic Gozlerim

Acemasiran Durak Ah Hemise Bulbulun Gulsende Feryadi

Nihavend Dalgalar Oynasir Gonuller Cosar

Huseyni Saz Semaisi

Rast Genclik Uctu Uzaklara Gelen Gunler Dunden Kara

Nihavend Seni Sevmek Butun Ilhamima Menba Oluyor

Kurdilihicazkar Gel Seninle Bu Yaz Biraz Ada Bogaz Gezelim

Sevkefza Katreyiz Alemde Lakin Dilde Derya Olmuşuz

Rast Bir Hasta Guvercin Gibi Sessiz

Bestenigar O Dudaklar Gece Mehtap Ile

Evic Medhal

Sipihr Kalmadi Zevki Gulun Hic Ne De Bahcenin

Rahatulervah Bir Tek Bakisi Hancer Olup Isledi Cana

Huzzam Nasil Unuturum Seni Guzelim

Suzidil Sevdaya Adanilan Yurekler Var Biliriz

Gulizar Ipek Kumral Saclarin

Hisarbuselik Saz Semaisi

Suzidilara Hasretin Meltem Gibi Karismıs Saclarima

Mahur Bir Nur I Mucessem Gibi Indin Yucelerden

Saba Bulutlar Agliyor Gokler Karardi

Ussak Kapandi Kapisi Gonlumun

Acem Sazsemaisi

Ferahnak Yuzunde Gullerin Mutlu Sevinci

Karcigar Gulmedim Icimden Seni Sevdim Seveli

Huseyni Dinle Bahar Turkusunu

Kurdilihicazkar Gozlerimden Akan Yas Olsan Inanmıyorum

Segah Gozlerimde Canlandilar Hisar Uskudar Adalar

Kurdilihicazkar Hicranlarimin Ahimi Tutmus

Mahur Ela Gozlu Nazli Dilber Seni Senden Sakinirim

Kurdilihicazkar Ram Oldu Gonul Gozlerinin Daldıın Bakisindan

Huzzam Buna Zulum Denir Gonul Dilinde

Hicaz Ne Kadar Tatli Bu Aksam Saati

Kurdilihicazkar Kandirmiyor Tat Verse De Ruhlari

Huzzam Bir Gizli Gunah Gibi Isleterek Kor Gibi Yaktin

Dilkeshaveran Gun Kadar Gunduz Kadar Aydin Yuzun

Suzinak Lutfeyle Güzel Gel De Gonlum Sad Et

Hicazkar Iki Sevgiliden Cagri Ve Her Sarkida Sestin

Huzzam Dost Bagindan Cicekler Verirsen Kucak Kucak

Karcigar Sevmek Altin Anahtar

Bayati Yıllarca Ozlem Gonlumde Elem

Nihavend I Kebir Sad Oldu Gonul Sevgilerin En Guzeliyle

Bayati Araban Sen Geldigin An

Acemasiran Gamli Gonlum Seni Gordukce

Sehnaz Saz Semasi

Karcigar Ayin Ondordu Yuzu Ipekten Halesi Var

Muhayyer Suya Gun Varsa Guzel Golgeni Dusmus Sanirim

Hicaz Ilahi Severim Ben Seni

Kurdilihicazkar Saclarin Dok Dizlerimde Yat Guzelim

Suzinak Gozlerini Gordugum En Bir Su Akar Zaman

Hicaz Ask Mevsime Bakmaz Guzelim

Gerdaniye Buselik Ayrilik Alnimiin Kara Yazisi

Nihavend Bir Hal Oldu Gonlume Sevda Cekmek Istiyor

Sehnaz Memnun Bilirim Gonlumu Mahzun Imisim Ben

Nihavend Kordonboyunun Capkin Guzeli Mehtabi Bile Esersin Deli

Kurdi Gül Goncasi Nazende Kas Göz Endam Yerinde

Mahur Bunca Yil Cok Mutlu Olduk Seninle

Nihavend Bal Damlasi Nur Damlasi Kizlarin Hasi

Muhayyer Icimde O Yangindan Kalmadi Hic Bir Eser

Sultaniyegah Basimda Kavak Yelleri Esiyor Hayirmi Ki

Kar I Natik

Nihavend Gelince Bir Araya Hayat Verir Yuvaya

Huzzam Bir-denizin-mavisi-bir-baharin-yesili

Ussak Seni Bilmem Amma Ben Kararliyim

Sultaniyegah Hep Sen Mi Varsin Söyle Her Gonul Yarasında

Suzinak Sevme Benİ Sakin Artik Mazideki Sevginizle

Hicaz Ruhum Canim Sevgilim Simdi Nerde

Segah Gözde Her Renk Dilde Her Sonsuz Siir

Huseyni Gulen Gozlerinin Manasi Derin

Nikriz Deli Gonul Cosar Gider Her Guzele Kosar Gider

Sehnaz Bin Guzelden Seni Begendim Sectim

Arazbar Buselik Pesrev

Nihavend Ince Belin Guzel Yuzun

Huzzam Bu Sarki Sana Ait Sevgili Dinle

Kurdilihicazkar Binbir Geceden Kalmis O Korfezde Duran Su

Hicazkar Gonul Kasanesinde Ecep Neler Degisti

Rast Inanilmaz Ama Sahi

Sehnaz Sakiya Mey Sun Ki Bir Gün Lalezar Elden Gider

Kurdilihicazkar Kor Ateslerde Yaksan Da Beni

Evcara Inanip Kalbimi Verdim De Senin Ellerine

Nikriz Eminem Erdin Caga

Rast Aksam Coktu Yine Gonlume

Kurdilihicazkar Baska Soz Soylemem Asktan Yana Ben

Ferahnak Ucusur Her Guzelin Semine Pervane Gonul

Rast Sundun Bana Ask Iksirini Gozbebeginden

Kurdilihicazkar Kimdir Bu Kadin Saclari Ak Benzi Sararmis

Hisar Pesrev

Nihavend Bir Bahar Aksamina Sakladim Askimi Ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.