Alâaddin Yavaşça (1926- ?

          1675 Yılında Yavaşça Süleyman Çelebi’nin tanzim ettiği Vakıfnamesi bulunan bir ailenin mensubu olarak 1 Mart 1926’da Kilis’te doğdu. Babası Kilis’li Şair Yavaşca’zade Sezai Efendi’nin oğlu Hacı Cemil Efendi, Annesi Kınoğlu Kadri Efendi’nin kızı Enver Hanım’dır.
Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu’nu bitirdikten sonra lise birinci sınıfı yatılı olarak Konya Lisesi’nde başlayıp, 2 ve 3. Sınıfları İstanbul Erkek Lisesi’nde birincilikle tamamlayıp 1945’de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’ne giriş imtihanını kazanarak Tıp Fakültesine başladı.
1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Yavaşca, İstanbul Üniversitesi 1. Kadın Doğum Kliniğinde, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil’in yanında Haseki Hastanesinde ihtisasını yaptı ve 1955 yılında Kadın-Doğum Mütehassısı oldu. Askeri hizmetini Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi’nde yapan Yavaşça, sırasıyla, Zeyneb Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi’nde Başasistanlık ve Şef Muavinliği görevlerini yapmış, 1969 yılında açılan Vakıf Gureba Hastanesi Şeflik imtihanına girmiş, imtihanı kazanıp o tarihten 1976 yılına kadar adı geçen Hastanede Kadın-Doğum Kliniği Şefliği yaparak, bu hastanede olmayan Doğum Bölümünü kurmuştur. 1976 yılında da, boşalmış olan Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği Şefliğine naklen atanmıştır. Bu süreler içinde birçok Kadın-Doğum Mütehassısları yetiştirmiştir. 1985 yılı 1 Ekim tarihinde aynı hastanenin Başhekimi olmuştur.
Prof. Dr. Yavaşca 1980 yılında Birleşik Amerika Baltimor şehrindeki Johns Hopkins Üniversitesi Hastanesi’nde “İdarecilik ve Aile Planlama Kurslarını” bitirmiştir.
Prof. Dr. Yavaşca’nın mesleki hayatı esnasında Tıp Dünyası, Şişli Hastanesi Bülteni, Zeynep Kamil Hastanesi Bülteni, Vakıf Gureba Bülteni, Haseki Tıp Bülteni, Sağlık Bakanlığı Bülteninde yayınlanmış 54 bilimsel neşriyatı bulunmaktadır. Birçok Ulusal ve Uluslararası sempozyumlara katılmış ve bildiriler sunmuştur.
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca’nın musiki hayatı; doğduğu ve ailece bağlı bulunduğu Kilis’te küçük yaşlarda başlamış, daha 8 yaşındayken o sıralarda Ortaokulda hoca olan Zihni Çelikalp’ten Batı Mûsikisi keman dersleri almış, İstanbul’a gittikten sonra, Saadeddin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Dr. Subhi Ezgi, Hüseyin Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes’ud Cemil, Ekrem Karadeniz, Dede Süleyman Erguner, Dr. Selahaddin Tanur, Hakkı Süha Gezgin, S.Ziya Özbekkan, Fehmi Tokay, İ.Hakkı Nebiloğlu, Salih Murat Uzdilek, Artaki Candan gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyolarında ve TRT Bünyesinde “Danışma, Denetleme ve Repertuar Kurullarında üyelik ve başkanlık dahil önemli görevler almış. 1967’den bu yana solistliği yanında Koro Yöneticiliği de(Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu ve Beraber Şarkılar)yapmıştır. Ayrıca belirli zaman aralıklarıyla Türkiye Radyolarına alınan stajyerlerin hocalığını yapmış ve onların san’atçı olmalarını sağlamıştır.Bu faaliyetlerinin dışında Milli Eğitim Bakanlığının “Türk Musikisi Araştırma,değerlendirme ve İnceleme Kurulunda, Devlet Planlama’nın 5. Beş yıllık Türk Musikisi Eğitimi Komisyonunda üyelik hizmeti vermiştir.
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, Türk musikisinde Devlete Bağlı ilk Konservatuarın kurucuları arasında yer almış, 1976’dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Yönetim Kurulunda ve Öğretim Kadrosunda çalışmıştır. Konservatuar YÖK yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra, teşkil edilen “Danışma Biriminde” yer almıştır.
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 19/03/1990 tarihli yazısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Profesörlüğüne atanmış olup, sözü geçen konservatuar’ın Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı’nı sürdürmüştür. Ancak “”yaş haddinden emekli olanlar”için çıkartılan yasa dolayısıyla 2005 yılı Nisan ayı sonunda İ.T.Ü.D.K.’dan ayrılmış ve Haliç Üniversitesi’nde göreve başlamıştır.
Yavaşca’ya Gaziantep Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,İTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce Fahri Doktora Ünvanı verilmiş olup 1991 Yılında Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirilmiştir.
Ayrıca Prof.Dr.Alaeddin Yavaşça’ya  çeşitli dallarda almış olduğu 200’ü aşkın ödülün yanısıra Türk Mûsıkîsine yaptığı önemli katkılar nedeniyle  Müzik Dalında 2008 yılı “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” ve  Sanat dalında 2010 yılı  “TBMM Üstün Hizmet Ödülü” de  verilmiştir.
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca’nın icracılığı yanında 2’si Kâr-ı Natık, 5’i Takım,1’i Ayin-i Şerif olmak üzere yapmış olduğu 654 adet bestede;33 form(Takım,Kar-ı Natık,Şarkı,Peşrev,Saz Semai,Medhal,Etüd,Marş,Divan,Çocuk Şarkıları,Mevlevi Ayin-i,İlahi vs.),74 makam,46 usûl kullanmış ve bu bestelerde 159 şairin güftesine yer vermiştir. Ayrıca 9 bestekâra ait 21 esere aranağme yapmıştır. Bestelerinin birçoğu radyo repertuarında yer almış, plak ve kasetlere okunmuştur.
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, 1950’li yıllardan bu yana yurtiçi ve yurtdışı birçok konserler vermiş olup her yıl İstanbul Sanat Festivali Programlarında da muntazaman yer almakta ve konserler vermektedir. Yurtdışı verdiği konserler arasında iki defa Amerika Birleşik Devletleri’ne bazı kuruluşlarca davet edilmiş, bu iki davette 5 konser vermiştir. Bir kere de BBC’nin 1988’de Londra’da Quean Elizabeth Hall’de tertiplediği “Musiki Festivali”ne davet edilmiş, orada 3 konser vermiştir. Ayrıca Berlin’de, Köln’de, Hamburg’ta ve Aachen’da müteaddit konserler vermiştir.
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca’nın bir Uzun Çaları (L.P.) 25 adet 78’lik taş plağı, 15 adet 45’lik plağı mevcuttur.Seçilmiş eserlerden 200’den fazla CD doldurmuştur.Türk Musikisi Vakfı’na 1 adet CD ve kaset,Kilis Kültür Vakfı’na (Kilis’imin Bağları) 2 CD ve VCD, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’na 4 CD lik albüm , Cinuçen Tanrıkorur’la beraber yaptığı CD’ler, Yapı Kredi Bankasının Kültür Bölümünün çıkarttığı solo ve yönettiği korolara ait CD’leri ve TRT nin yapmış olduğu CD’ler vardır. Ayrıca arşivinde sanat hayatı boyunca seçilmiş eserlerden yaptığı icralardan oluşan 300 civarında CD bulunmaktadır.
Yavaşca, İstanbul Radyosunda önerisiyle kurulan ve çalıştırdığı Klasik Türk Mûsıkîsi Erkekler Korosu’nda hocaları Dr. Suphi Ezgi ve Sadettin Kaynak’tan aldığı ve kendisinin geliştirdiği klasik musiki repertuarından faydalanmak suretiyle; bugün Sinan Sipahi tarafından 39 CD de toplanan ve 40 nadide farklı makamlardan oluşan 47 klasik takımın icrasını sağlayarak Türk Mûsıkîsi arşivine kazandırmıştır.
Hakkında yazılan (Hasan Oral Şen’in yazdığı biyografik, Kültür Bakanlığı’nın yayınladığu Sinan Sipahi’nin editörlüğünü yaptığı biyografik, Yılmaz Pamukçu’nun hazırladığı 1.cildi çıkan nota, Taner Çağlayan’ın kendisi için yazdığı şiirlerden oluşan şiir ve Yavaşca şiirlerinin bulunduğu; Ayten Yavaşca, Dr.Semra Özgün ve Sinan Sipahi’nin hazırladığı) 6 kitap ve kendisinin yazdığı “Türk Mûsıkîsinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri” adlı kitabı bulunmaktadır.
1952 Yılında “Tahir ile Zühre”, “Arzu ile Kamber” filmlerinin şarkılarını Müzeyyen SENAR ile birlikte okudu.
Ayrıca 1956 Yılında Sadi IŞILAY’ ın Türk Musikisi ile ilgili müziklerini yaptığı “Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrûkesi” adlı filminin şarkılarını okudu ve 1961 Yılında “Gönülden Gönüle” filminin hem film şarkısını yaptı hem de filmin şarkılarını okudu.
İstanbul’da kendi isminin verildiği sokakta ömrünü ve anılarını paylaştığı eşi Ayten hanımla hayatını sürdüren Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, Haliç Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği görevinin yanı sıra sanatını da icra etmeye devam etmektedir.

www.alaaddinyavasca.com adresinden alınmıştır. 

Acem Âyin-i Şerif

Acem Medhal

Acem Peşrev

Acem Saz Semaisi

Acemaşiran-Çıkıver vadiye bir akşam üstü

Acemaşiran-Hemişe bülbülün gülşende feryâdı muhabbetdir

Acemaşiran-Gamlı gönlüm seni gördükçe duyar zevk-u safâ

Acemaşiran-Gönlüm yeni bir sevgili mümkün mü  beğensin

Acemaşiran-Gönül aşkından oldu pâre pâre

Acemaşiran-Her lâhza senin hasretin ağlar üzerimde

Acemaşiran-Herkesin güldüğü günler bana ağlayacak sensin

Acemaşiran İlâhi-Ey bana iyi diyen adını derviş koyan

Acemaşiran İlâhi-Can ellerinden gelmişim fâni mekânı neylerim

Acemaşiran-Kaç yıl sana bir bilmecenin sırrını sordum

Acemaşiran Medhal

Acemaşiran-Ufkun kızaran rengine baktıkça hatırla

Acemkürdi-Bir yıl daha bir anda mazinin malı oldu

Acemkürdi-Hülyâlı siyah gözlerine rûhum ısındı

Acemkürdi-Melekler kadar güzelsin

Acemkürdi-Rûhum şu gelen yılda bile mâziyi andı

Acemkürdi-Sularda kaybolurken hayâller birer  birer

Arazbarbûselik Peşrev

Arazbarbûselik Saz Semaisi

Beyâti-Dile gelse ızdırabım bülbüle destan olur

Beyâti-Gel nazlı gülüm sazını çal şarkımı söyle

Beyâti-Gönlüm o yeşil gözleri yâd etti bu akşam

Beyâti-Gönlümde yanan aşk ile viran olayım

Beyâti-Gönülden gönüle çağlar geçersin

Beyâti-Gönüllere tesellidir ah o eski şarkılar

Beyâti-Koklamam artık gülü bûyunu aldım yeter

Beyâti Medhal

Beyâti-Yıllarca özlem gönlümde elem

Beyâtiaraban-Aşkın nice esrarı uyurken yakacıkta

Beyâtiaraban-Müştâk-ı cemâlin olalı mestinim aymam

Beyâtiaraban-Sen geldiğin an kalbimi hazlar bürümüş

Beyâtiaraban-Serviler kıskanıyor endâmı elif sanki

Bestenigâr-Bir ümit doğdu bütün kalplere yorgun geceden

Bestenigâr-Düştüm yine ben ateşi girdabe hüzünle

Bestenigâr-O dudaklar gece mehtap ile söyleşmeyecek

Bûselik-Aşkın hududunu aştı muradım

Bûselik Çocuk Şarkısı

Bûselik-Hülyalı bahar gelse de kırlarda gezinsek

Bûselik Peşrev

Bûselik Saz Semaisi

Bûselik-Seni dinlerken silinir içimdeki gamlar

Dilkeşhâveran-Gün kadar gündüz kadar aydın yüzün

Dilkeşhâveran-Yadında mıdır  gizli emellerle yanardık

Dügâh-Gittin artık gözlerim kan ağlasın

Dügâh İlâhi 

Dügâh-Menekşeler gibi soldun hazâna döndü bahar

Dügâh Peşrev

Dügâh-Seni sordum aradım her yerde

Evcârâ-Gel aşıka göster ey yâr rûyi mahını

Evcârâ-Her an beni çekmekte uzaklardaki bir el

Evcârâ-İnanıp kalbimi verdim de senin ellerine

Evcârâ Peşrev

Evcârâ-Sahra tutuşur sırrını faş eylese mecnûn

Evcârâ Saz Semaisi

Evcârâ-Susmasın gülşen-i can, bülbülü feryâd etsin

Evç Medhal

Evç-Canan aradım sende meğer can imişin

Evç-Gönülden sevmeyi bilmedikçe

Evç Saz Semaisi

Evç-Ürkek bakışınla kalbimi çalıverdin

Ferahfeza-Gönül zaten aşka aşık serseri

Ferahfeza-Her şarkıda aşkın dili sensin

Ferahnâk-Uçuşur her güzelin şem’ine pervâne gönül

Ferahnâk-Yüzünde gülleri mutlu sevinci

Gerdaniye-Güzellere kaymış aklı

Gerdaniye İlâhi

Gerdaniye-Şu dumanlı dağlara çıkıp yatasım gelir

Gerdaniyebûselik-Ayrılık alnımın kara yazısı

Gerdaniyebûselik Medhal

Gülizâr-İpek kumral saçların zümrütten yeşil gözün

Hicaz Ağıt

Hicaz-Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin

Hicaz-Anneye ninni

Hicaz-Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok

Hicaz-Aşk mevsime bakmaz güzelim dinleme vazgeç

Hicaz-Aşkın beni yaktı bak yıktı harâb eyledi

Hicaz-Aşkın yalan olsa da, bir gül gibi solsa da

Hicaz-Ayrılık da zor değil  eğer hasret olmasa

Hicaz-Bakışların kıvılcım ruhâ alev saçıyor

Hicaz-Ben kahreder bu kaçışların

Hicaz-Boğaziçi şen gönüller yatağı

Hicaz-Bu akşam yine neden bakışların derinde

Hicaz-Bülbüllerin ah ettiği bir yaz gecesinde

Hicaz-Çocuk Şarkısı

Hicaz-Dallar çiçek çiçek güller tomurcuk

Hicaz-Elâ gözlerini sevdiğim dilber

Hicaz-Elinde sükûtun nabzını dinle

Hicaz-Gitti gelmez bahar yeli

Hicaz-Gönlüm yanıyor hasretin kor ateşinden

Hicaz-Gönlümü aldın güzel kalbimi çaldın güzel

Hicaz-Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım

Hicaz-Gün batar bülbül susar güller solar

Hicaz-Gûruba yaklaşan ömür bağında

Hicaz-Hatıralar saçılmış rûhuma yaprak yaprak

Hicaz-Hayâl oldu sevgili gönül ıstırap oldu

Hicaz-Haydi kalk gidelim güzeller başı

Hicaz-Her zaman kalbimde seni yaşattım

Hicaz-İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin

Hicaz İlâhi-Ey yaradan Allah

Hicaz İlâhi-Severim ben seni candan içeri

Hicaz İlâhi-Yetiş gönül bu kavgayı bir ulu dâvaya götür

Hicaz-Kimseyi böyle perşişan etme Allah’ım yeter

Hicaz-Kışın ayrı güzelsin yazın ayrı güzelsin

Hicaz-Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar

Hicaz-Yaz gününde sarısı güzü içime yavaşça yerleşti

Hicaz Medhal

Hicaz-Ne günâh etse açılmaz iki gönlün arası

Hicaz-Ne kadar tatlı bu akşam saati

Hicaz-Neden bakışların tedirgin şaşkın

Hicaz-Nerde âteş-i aşkın vâ’din nerede kaldı

Hicaz-Nerde o günler nerde

Hicaz-Riyâ imiş sevgisi o güzelin

Hicaz-Ruhum canım sevgilim şimdi nerde

Hicaz-Sen gülersin gül gibi

Hicaz-Sevdim güzelim seni artık gel üzme beni

Hicaz-Son bahçemde son yolculuğun derdine düştük (Cinuçen’in ardından)

Hicaz-Son şarkıların sesleri kopsun dudağından

Hicaz-Sonsuzluğun içinde, kırpmazken gözlerimi

Hicaz-Üzülme yılların gelse de kışı

Hicaz-Uzuyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan

Hicaz-Yârin bize bir selamı yokmuş

Hicaz-Yıllar boyu ben sevgini kalbimde yaşattım

Hicazkâr-Akşamlara anlattım gözümün nûru dedim

Hicazkâr-Birgün sır olan herşeyi bilmek çok güç

Hicazkâr-Bir varmış bir yokmuş masal şu hayat

Hicazkâr-Dinle kalbimdeki feryadı kulak ver sesine

Hicazkâr-Geceler sevginle bana yaklaşır

Hicazkâr-Gönül kâşânesinde acep neler değişti

Hicazkâr-İlk sevgiliden çağrı ve her şarkıda sestin

Hicazkâr Medhal

Hicazkâr-Ne benim derdime  aşkın gibi derman bulunur

Hicazkâr-Pek nazlısın ey sevgili yetmez mi tehassür

Hicazkâr-Sarı mimozamsın sen benim

Hicazkâr Saz Semaisi

Hicazkâr-Şen gözlerinle yüzüme bir baktın

Hicazkâr-Uzar gider kural budur

Hisar-Ateşindir a güzel sevgiyi sevda edici

Hisar-Bahçelerden yükselirken kuşların son şarkısı

Hisar-Bir sencileyin ruhları gül yâr ele girmez

Hisar-Cihanı gark eden bâran

Hisar Peşrev

Hisar Saz Semaisi

Hisarbûselik-Aklımda sen ruhumda sen

Hisarbûselik Peşrev

Hisarbûselik-Sana inansam da inanmasam da

Hüseyni-Aşkın gecesi gibi hasret hecesi gibi

Hüseyni-Aştım hasret dağlarını düze geldim biriciğim

Hüseyni-Dağlar dağlar yüce dağlar

Hüseyni-Dinle bahar türküsünü

Hüseyni-Ey güzel gönlünde bir yer ayırıp

Hüseyni-Geç kalma ki geçmektedir Eylül’le bu yaz

Hüseyni-Gülen gözlerinin mânası derin

Hüseyni-Hasretle hemşire  gamla yoldaştı

Hüseyni-Hicrânımı peymâne-i lâlinde bıraksam

Hüseyni-İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr

Hüseyni-İpek saçın güzel gözün

Hüseyni-Kaç gönülden gönüle çağlayıp da akmışsın

Hüseyni-Kâfir olsa dine döner gelir çağrıma

Hüseyni-Kara gözlü şirin yâr sana bir çift sözüm var

Hüseyni Medhal

Hüseyni-Sabredenler muradına ermişler

Hüseyni-Sana olan aşkımı bir bilene danıştım

Hüseyni Saz Semaisi

Hüseyni-Sâzı sinem ile ben nağmeler icâd edeyim

Hüseyni-Seni sevmek sana tapmak dileğim

Hüseyni-Yüce dağlar sırayla başları duman duman

Hüzzam-Acısıyla tatlısıyla hayat güzeldir

Hüzzam-Bir gizli kor gibi işleterek kor gibi yaktın

Hüzzam-Bir denizin mavisi bir baharı yeşili

Hüzzam-Bu nazlar yalvarışlar görünmüyorsun neden

Hüzzam-Buna zulüm denir gönül dilinde

Hüzzam-Dalgın geceler, el ele geldik yarınızda

Hüzzam-Dilin tatlı yüzün güler

Hüzzam-Dost bağından çiçekler verirsem kucak kucak

Hüzzam Etüd

Hüzzam-Gecelerden gelen bir ses duyarım

Hüzzam-Gel bu sevda bahçesinden bir demet gül der gönül

Hüzzam-Gel şöyle bir sarıl bana

Hüzzam-Gene suskun ama gözler ne sitemler taşıyor

Hüzzam-Gül uykudadır ötme garip bülbül

Hüzzam-Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil

Hüzzam-Hasta ruhumda bitmiyor derdin

Hüzzam-Hayranım gözlerine baş koydum dizlerine

Hüzzam-İki gönül bir olup sabrı sevdâya kattı

Hüzzam-Nasıl unuturum seni güzelim cânımı  aşkına adamışım ben

Hüzzam-O yârin sunduğu aşk şarabından

Hüzzam-Saklarım sinede her seni cânım diyerek

Hüzzam-Seninle geçen yıllar bana çileydi derken

Hüzzam-Ufkunda güneş bende kalan son bakışındır

Hüzzam-Uslûbu güzeldi şakıyan bir başkaca sesti (Bekir Sıtkı’nın ardından)

Hüzzam-Yine kalbimde o aşkın kanayan yâresi var

Isfahan-Bakmadın hiç kalbimin feryâdına

Isfahan-Çoktan ey sâki gelip sinemde mihmân olmadın

Kâr-ı Nâtık

Karcığar-Al yazmalım hadi gel gençlerin aklını çel

Karcığar-Ayın ondördü yüzün ipekten hâlesi var

Karcığar-Çıktı çayıra kuzu güldü kırların yüzü

Karcığar-Gülmedim içimden seni sevdim seveli

Karcığar-Kaldı mazide bizim aşkımızın hâtırası

Karcığar Medhal

Karcığar-Seni rûhuma sarıp kalbime yazdım adını

Karcığar-Sevmek altın anahtar herşey sevgiyle başlar

Karcığar-Uymaz bu tabiat bana

Kürdi-Gel goncası nâzende kaş göz endam yerinde

Kürdilihicazkâr-Baktıkça gölgeme yadigâr diye

Kürdilihicazkâr-Başka söz söylemem aşktan yana ben

Kürdilihicazkâr-Binbir geceden kalmış o körfezde duran su

Kürdilihicazkâr-Bir yaz gecesi aşkımızın bahçelerinde

Kürdilihicazkâr-Bütün özlediklerim aradıklarım sende

Kürdilihicazkâr-Çağla yayım çağla sazım durma sen çağla

Kürdilihicazkâr-Ey sarı saçlı kız seni sevdim ta ezelden

Kürdilihicazkâr-Gecemi zehrediyor içime düşen kuşku

Kürdilihicazkâr-Geçmesin günüzmüz sevgilim yasla

Kürdilihicazkâr-Gel bana artık harâbım sensiz

Kürdilihicazkâr-Gel seninle bu yaz biraz Ada Boğaz gezelim

Kürdilihicazkâr-Gözlerimden akan yaş olsan inanmıyorum

Kürdilihicazkâr-Her gün bir yeni düşteyiz kucaklamış dağlar bizi

Kürdilihicazkâr-Hicranlarımın ahımı tutmuş seni zâlim

Kürdilihicazkâr-Hiç bilmediğim bir gecedir gözleriniz

Kürdilihicazkâr-Issız sahilerde yalnız kalıp da

Kürdilihicazkâr-Kandırmıyor tat verse de ruhları

Kürdilihicazkâr-Kim demiş kış günü yaz olmaz diye

Kürdilihicazkâr-Kimdir bu kadın saçları ak benzi sararmış

Kürdilihicazkâr-Kor ateşlerde yaksan da beni

Kürdilihicazkâr-Mavi gök mavi deniz hep sevginle gezeriz

Kürdilihicazkâr Medhal

Kürdilihicazkâr-Mendil elinde gittiğin akşam selâm yolladı

Kürdilihicazkâr-Mestane nigâh şûh duruşun cânâ can ekler

Kürdilihicazkâr-Râm oldu gönül gözlerinin dalgın bakışından

Kürdilihicazkâr-Saçların dök dizlerimde yat güzel

Kürdilihicazkâr Saz Semaisi

Kürdilihicazkâr-Senden öğrendi gönül sevgi nedir aşk nedir

Kürdilihicazkâr-Sensiz hâlim pek perişan efendim

Kürdilihicazkâr-Söyle bana rûhunun nedir esrârı kadın

Kürdilihicazkâr-Sürmüyor aşkı hazan yaprağının ömrü kadar

Kürdilihicazkâr-Şu vefasız güzeller kader olup kaldılar

Mahur-Bir nûr-i mücessem gibi indin yücelerden

Mahur-Bunca yıl çok mutlu olduk seninle

Mahur-Çiçeğe orman bağa denize ovaya

Mahur-Derdi baştan atalım yaşamaya bakalım

Mahur-Elâ gözlü nazlı dilber seni senden sakınırım

Mahur Etüd

Mahur-Görmeyim kimseye göz süzdüğünü mahvolurum

Mahur-Kilisimin bağları kekik kokar dağları

Mahur-Medhal

Mahur-Ne fidan boylu güzeller bana ilham veriyor

Mahur-Şimdi bahara erdim gonca gonca gül derdim

Mahur-Şöyle bir gelsen görünsen sevdiğim kim görseler

Mâyesegâh Saz Semaisi

Mâye-Sanmirem men sen özgesin men özge

Muhayyer-Gönülden gönüle yol var dediler

Muhayyer-İçimde o yangından kalmadı hiç bir eser

Muhayyer-Suya gün vursa güzel gölgeni düşmüş sanırım

Muhayyerkürdi-Bir gündü güzel gönlümle başbaşa kaldım

Muhayyerkürdi-Eskiden mevsimler böyle değildi

Muhayyerkürdi-Gün ışığında kurulmuş masalar

Muhayyerkürdi-Rüzgâr kırdı dalımı ellerin günâhı ne

Muhayyerkürdi-Rüzgâr eser deniz çağlar bülbül dalda güle ağlar

Muhayyerkürdi-Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır

Müstear-Bir sisli mâzi canlanır kederli hayallerimde

Müstear Peşrev

Nevâ-Ömrüm yollarıda gelip geçse de

Neveser-O güzel gözlerinin sihrine kandım

Nihavend-Acelem var güzelim aylar yıllar çok hızlı

Nihavend-Akşamın kederiyle karardı mavi sular

Nihavend-Aşkı bilmek istiyorsan sevene sor da söylesin

Nihavend-Ayrılık acısını gurbete çıkan bilir

Nihavend-Bakma bakma dayanılmaz

Nihavend-Baktım o güzel gözlerine kandım o şirin sözlerine

Nihavend-Bal damlası gül damlası nur damlası kızların hası

Nihavend-Bilmem nasıl anlatsam içimdeki yangını

Nihavend-Bir aşk meleği görmeğe hasret ki bu gözler

Nihavend-Bir bahar akşamına sakladım ben aşkımı

Nihavend-Bir göz süzerek raks ile nazlar veriyor

Nihavend-Bir hâl oldu gönlüme sevda çekmek istiyor

Nihavend-Bir hatıra kalsın diye ey sevgili yazdan

Nihavend-Bir mutlu günün hatırası var

Nihavend-Bir nihavend şarkı yaptım aşkı anlatsın diye

Nihavend-Bir yaz akşamı bir ılık rüzgâr

Nihavend-Bir yılda tam dört mevsim var

Nihavend-Çok özledim sakın gitme hemen

Nihavend-Dalgalar oynaşır gönüller coşar

Nihavend-Füsûn serpen sazının dinlesen nağmesini

Nihavend-Gelince bir araya hayat verir yuvaya

Nihavend-Gider gibi görünüp gitmeyen bu yollarda

Nihavend-Gönlümün bülbülüsün aşk bahçemin gülüsün

Nihavend-Gönülden gönüle sesler bir sır olup aşkı besler

Nihavend-Hasta ruhum can bulur ben yüzünü görünce

Nihavend-Hayli zamandır bak hasretim sana

Nihavend-Şâd oldu gönül sevgilerin en güzeliyle

Nihavend-İnce belin güzel yüzün kalbe dolan tatlı sözün

Nihavend-Koklat tenin gonca gül

Nihavend-Kopar sonbahar tellerinden derinden derinden

Nihavend-Kordon boyunun çapkın güzeli

Nihavend-Mavi mavi gözlerin tatlı tatlı sözlerin

Nihavend Medhal

Nihavend-Ne bahar belli ne de kış bu dünya böyledir işte

Nihavend-Ne bildim kıymetin ne bildin kıymetim

Nihavend-Ne doğan  sabah güneşi ne de gülün pembe rengi

Nihavend-Ne gam ne keder var deli gönülde

Nihavend-Pembe beyaz çiçekler açar sen gelince bana

Nihavend-Saçlarına yüzüne dökerek kıvranışın

Nihavend-Sana gülüm diyemem hemen solar küsersin

Nihavend-Sapsarı bir gül gibi açıverdin bağımda

Nihavend Saz Semaisi

Nihavend-Sen her zaman penceremde çiçek olur açardın

Nihavend-Seni sevmek ilhâmıma menba oluyor

Nihavend-Sevgi bilim barışın uygarlık meşalesi

Nihavend-Ufuktaki güneşin denizi öptüğü gün

Nihavend-Yaprak dala dal yaprağa ayrılık şarkısı söyler

Nihavend-Yârin tatlı bakışları gönüllere akışları

Nikriz Çocuk Şarkısı

Nikriz-Deli gönül coşar gider her güzele koşar gider

Nikriz-Emine’m erdin çağa aşkın sardı saçağa

Nikriz-Gün batmada solmakta sular bir de yanık saz

Pesendide-Hele bir kış geçüp eyyâm-ı bahâran gelsün

Rahatülervah-Bir tek bakışı hançer olup işledi cânâ

Rahatülervah-Gül bülbülü âzâr ediyor hârı ile

Rahatülervah-Yollar aşarak gûşuma yârin sesi gelsün

Rahatülervah Peşrev

Rahatülervah Saz Semaisi

Rast-Akşam yine çöktü gönlüme kasvet dolu his

Rast-Aylar yıllar geçse de mevsimler değişse de saçlara kır düşse de

Rast-Bahçendeki bülbülleri dinle güle âşık

Rast-Bana nasıl vazgeç dersin

Rast-Ben de tatdım aşk denilen şarabı

Rast-Bir hasta güvercin gibi sessiz

Rast-Boş yere ömrü tükettim dem be dem avareyim

Rast Etüd

Rast-Gençlik uçtu uzaklara

Rast-Gönlümü engin bakışlı gözlerindir bağlayan

Rast-Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma

Rast Çocuk Şarkısı-Her yerde gün ışıyor

Rast Çocuk Şarkısı-Samsun’da o gün doğdu Türk’ün eşsiz güneşi

Rast İlâhi

Rast-İnanılmaz ama sâhi

Rast-Kilis mehdi vücudum mevlidim ilk âşiyanımdır

Rast Medhal

Rast-Sen geldiğin akşam açılır bağda çiçekler

Rast-Senden başka kimseyi görmedi hiç gözlerim

Rast-Senden uzak günlerim zindan oluyor

Rast-Seni ne zaman görsem düşüncelisin

Rast-Seni senden beni benden aldı gitti şu yıllar

Rast-Seni sevdim aşkım da hayatım da senindir

Rast-Solmasın o tatlı güzel yüzün

Rast-Sundun bana aşk iksirini gözbebeğinden

Rast-Vaktiyle şu yollarda gönül sevgiyi tatdı

Rast-Yaksan bile gönlümü bir zerre gamım yok

Rast-Yoyav Marşı

Sabâ-Bülbüller öterdi gezdiğin yerde

Sabâ-Bulutlar ağlıyor gökler karardı

Sabâ-Ey bâd-ı sabâ yok mu bana müjde o yârdan

Sabâ İlâhi

Sabâ-Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın

Sabâ-Yıllarca beraber yaşasam senden usanmam

Sazkâr-Bir gariplik çöker ki vakit akşam olunca

Segâh-A efendim  bu gurbetlik tez bitsin

Segâh-Bir zamanlar sana hasret sana sevdalı idim

Segâh-Bu akşam saatinde  görünmez kanatlarınızla

Segâh-Bülbülün çilesi yanmakmış güle

Segâh-Deniz durgun deniz yorgun sahiller aşk kokuyor

Segâh-Doğdun yine sen gönlüme bir nûr gibi şimdi

Segâh-Gitti artık soldu yaprağı gülü

Segâh-Gözlerimde canlandılar Hisar Üsküdar Adalar

Segâh-Gözde her renk dilde her sonsuz şiir

Segâh-İçtim alev alev  hasret şarabın

Segâh-İstinye körfezinde bu akşam garipliği

Segâh-Kapıldım aşkımın girdabına ey zâlim imdâd

Segâh Kâr-ı Nâtık

Segâh Medhal

Segâh-Rüya gibi geçiyor Adalar’da sonbahar

Sipihr-Cân ü dilde hâne kıldın âkibet

Sipihr-Kalmadı zevki gülün hiç ne de bahçesinin

Sultaniyegâh-Akşam yine mahzun  yine sevdalı Boğaz’da

Sultaniyegâh-Başımda kavak yelleri esiyor hayır mı ki

Sultaniyegâh-Geldi kuşlarla  yeşil dallara yaz

Sultaniyegâh-Hep sen mi varsın söyle her gönül yarasında

Sultaniyegâh Medhal

Sultaniyegâh-Sevda bakışlarında sevda gözlerindedir

Sultaniyegâh-Yıllar sonra yeniden sana aşık oldum ben

Sûzidil-Artık ne o dün var  ne o rüyadan eser

Sûzidil-Canımsın sen ruhumsun sen benimsin

Sûzidil-Özlemle filiz verdi o sevda bu gece

Sûzidil-Sevdaya adanılan yürekler var biliriz

Sûzidil-Sevilmeden sevmeye artık gücüm yetmiyor

Sûzidilâra-Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma

Suzinâk-Aşk büyülü bir heves

Suzinâk-Bilmem bana baktıkça neden hep gülüyorsun

Suzinâk-Bulabilsem izini düşerim yollarına

Suzinâk-Gel şu üstü küllenmiş ateşe bir nefes ver

Suzinâk-Gözlerini gördüğüm an bir su gibi akar zaman

Suzinâk-Her dili seni sevdâ ile söyler avunur

Suzinâk-Her umuttan arda kalmış karlı dağlar

Suzinâk-Şehnazla gönül kâbesi devlette midir

Suzinâk-Kapanmaz bu yaralar figan olur içimde

Suzinâk-Lûtfeyle güzel gel de benim gönlümü şâd et

Suzinâk Medhal

Suzinâk-Sevme beni sakın artık mazideki sevgimizle

Suzinâk-Seyrana geldim ben seni

Suzinâk-Söyle gönül böyle kime dargınsın

Şedaraban-Değmez bu ömür boş yere feryada gönül

Şedaraban-Gözü dünya mı görür âşıkı didâr olanın

Şehnaz-Bin güzelden seni beğendim seçtim

Şehnaz-Ey mâhrum edip bezm-i visâlinden müdam

Şehnaz-Memnun bilirim gönlümü mahzûn imişim ben

Şehnaz Peşrev

Şehnaz-Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezar elden gider

Şehnaz Saz Semaisi

Şehnaz-Senin mahsunun olmak bana şâdan olmadan yeydir

Şehnaz-Süzülen aynalaşan bir suya akmış gibiyim

Şehnaz-Tutuşan  sineme bir dilber-i şâdan geliyor

Şehnazbûselik Peşrev

Şehnazbûselik Saz Semaisi

Şevkefza-Akşam koya inmekde bulutlar yedi renk

Şevkefza-Hicranınla dopdoluyum  kalbim ağlıyor

Şevkefza-Katreyiz âlemde lâkin dilde derya olmuşuz

Şevkefza Medhal

Tâhir-Ben öyle çılgınım ben öyle deli

Tâhir-Gönül çıkar gelir yârin yoluna

Tâhirbûselik Medhal

Uşşak-Ahşap evler dar sokaklar

Uşşak-Akşam yine çılgın gibi kıpkırmızı indi

Uşşak-Bir boynu bükük dal koparılmışsa da dalından

Uşşak-Bir güzel sözlüye meyletti gönül

Uşşak-Bir yanardağsın sen alev neyine

Uşşak-Bütün bir gençliğin avare aşkınla harâb oldu

Uşşak-Çok aradım sordum sizi bulamadım izinizi

Uşşak-Cümle yâran sana uşşak olduğun bilmez misin

Uşşak-Dil-i şâdân-ı görürsün ney içinde

Uşşak-Erenler demiş meseldir aşk o bir hükmü ezeldir

Uşşak-Ey gonca neden  gül yüzünün rengi sararmış

Uşşak-Gözler vardır aşık eyler

Uşşak İlâhi-Binelim sevgi atına çıkalım Tanrı katına

Uşşak İlâhi-Gözü doğru yolu gören varsa gelsin

Uşşak İlâhi-Tanrım senin aşkın ulu

Uşşak İlâhi-Vasfı lisan seninledir vasfedemem gönül seni

Uşşak-Kapandı kapısı gönlümün

Uşşak-Kim ne derse desin sana mecbûrum

Uşşak-Kıymetin bilelim kalan zamanın

Uşşakkürdi-Vaktiyle benim de gülşenim vardı

Uşşak Medhal

Uşşak-Ne açan goncada renk ararım

Uşşak-Neler anlatır neler yanan gözbebeklerin

Uşşak-Sardın âmâlimi sen ah o güzeller güzeli

Uşşak-Seni bilmem ama ben kararlıyım

Uşşak-Sevdalı gönül hoştu gönül gönüle koştu

Uşşak-Seviyorum çılgınca benliğimle rûhumla

Uşşak-Unuttuk dostu yoldaşı

Uşşak-Yine yola düşmek gerek

Uşşak-Yüzünün rengi solmuş sonbahar gülü olmuş

Uşşak-O günden sevdi gönlüm

Yegâh-Ay büyürken sularda ürperir içlenirim

Yegâh-Deniz ufkunda güneş sırra bürünmüş gidiyor

Yegâh Saz Semaisi

Zâvil-Aşka susayanlara ummanlar kâr etmiyor

Zâvil-Çok dolaştım görmedim hiç dengini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git